Yazı Hakkında

Başlık:Olmayacak Dua, Ama…
Kaynak:Cumhuriyet Gazetesi (s.3)
Tarih:09 Eylül 1998, Çarşamba

Yazı

HAFTAYA BAKIŞ

AHMET TANER KIŞLALI

Olmayacak Dua, Ama…

Sağda ve soldaki partiler birleşse ne olur?

Hemen tüm köşe yazarları oybirliği etmiş gibiydi:

– Ilımlı sağ iktidar olur. Sol, ana muhalefeti oluşturur. . Ve siyasal istikrar gerçekleşir.

PİAR-GALLUP’un yaptığı kamuoyu yoklaması,
evdeki hesabın pek de çarşıya uymadığını gösteriyor. Anlaşılıyor ki soldaki bir güç birliğine oy vereceklerin sayısı, sağdakinden çok daha fazla.

Sol güç birliğine oy vereceklerini söyleyenlerin
oranı yüzde 36.4. Oysa sağ güç birliğine oy verecekler ancak yüzde 27.7’de kalıyor.

İkisinde de yüzde 21 gibi bir kararsız seçmen
kesimi var. Onları da hesaba katacak olursak; sol
güç birliğinin oylarının, rahatlıkla yüzde 40’ın üzerine çıkabileceğini tahmin etmek zor değil.

Gerek CHP’li gerekse DSP’li seçmenin yüzde
95’i güç birliğine oy vermeye hazır. Ama sağ güç
birliğine FP’li seçmenin yüzde 70’i, DYP’li seçmenin yüzde 55’i ve ANAP’ lı seçmenin de yüzde 56 ‘sı karşı.

★★★

Sayın Ayla Özkan’dan bir mektup aldım.

O da “ortak sorun “a çok kafa yoranlardan. Yerim olsa tümünü yayımlamak isteyebileceğim bir çalışma yapmış. Bir akılcı zincirin halkaları olarak
bazı sorular sormuş önce.. Ve sonra da bunların yanıtlarını aramış.

Soru 1- Neredeyiz?

Yanıt- Türkiye’nin ivedi çözüm bekleyen on sorunu var: Demokratikleşme yetmezliği, şeriatçı akımlar, enflasyon, gelir dağılımındaki adaletsizlik. devletteki çeteleşme, adalet mekanizmasının işlememesi, terör, dış siyasetteki yalnızlık, iç siyasetteki kilitlenme, bürokrasideki kilitlenme.

Ancak demokratik toplumcu bir çizgi bu sorunlara çözüm getirebilir. Ama bu kesimin içinde bulunduğu durum, bu potansiyeli harekete geçirmekte ciddi bir engeldir.

Soru 2- Neden buradayız?

Yanıt- Türkiye’nin bu durumunun nedeni, yaklaşık elli yıldır sağ iktidarlar tarafından yönetilmesidir.

Solun içinde bulunduğu durumun ise birçok nedeni vardır: Çözüme yönelik somut proje üretilememesi, yapay bölünmeler, örgütlenme yetmezliği.

Soru 3- Solun etkin ve etkili olması nasıl sağlanabilir?

Yanıt- Hem birleşerek iktidara yürünmek, hem
yenilenmeli, hem de somut projeler üretilmeli.

Soru 4- Birleşme nasıl sağlanabilir?

Yanıt- Soldaki parti önderlerinden “öncü örnek davranış” bekleyerek zaman yitirmemek. Suçlu arama ve önderlik kavgası yaratma gibi yanlışlara sapmamak. Sivil toplum örgütlenmesi düzeyindeki kenetlenmeyi harekete geçirmeli: buna bilim ve basın çevrelerini katmalı. Partilerle polemiğe
girmekten kaçınmalı.

Sayın Özkan, bir uzun yürüyüşün, solun altında toplanacağı bir siyasal şemsiyeye kadar uzamasını öngörüyor. “İlkeli Birlik mi, İlkesiz Yalnızlık mı?”
başlıklı yazımdaki soruna çözüm öneriyor.

Doğu Perinçek’in İşçi Partisi, soldaki güç birliğini çoktandır savunuyor. Ortak program olarak da “Altı Ok”u gösteriyor.

REFAHYOL’un devrilmesinde büyük rol oynayan sivil toplum örgütlerinin ortak paydasıda aşağı yukarı aynı. Onların kaygısı da, “Cumhuriyetin
temel değerleri ”ni koruyabilmek.

Ama Ecevit ile Baykal farklı bir tavırda birleşiyorlar:

– Küçük olsun, benim olsun!

Ya soldaki geleneksel önderler, sonunda kendi
kendilerini aşmak zorunda kalacaklar., ya da toplum sonunda onları aşacak!

Başkaca bir çıkış yolu -ne yazık ki- görülmüyor.

Orijinal Görsel

Yorum ekle

Yorum yaz

Bir Cevap Yazın