Yazı Hakkında

Başlık:Alevler ve Atatürk…
Kaynak:Cumhuriyet Gazetesi (s.3)
Tarih:28 Ekim 1994, Cuma

Yazı

HAFTAYA BAKIŞ

AHMET TANER KIŞLALI

Aleviler ve Atatürk…

Türkiye’de, azlıktaki kimlikleri konusunda sorunları
olan iki kesim var: Aleviler ve Kürtler.

Kemalizm, Aleviler laikliğin kalkanı altına almış.
Farklı etnik kökenden olanları ise “ırk “a değil “yurttaşlık”a dayalı bir “ulus” kavramı içine…

Aleviler, devletin giderek laiklikten uzaklaşmasından
ve tarikatçıların yer yer yürütmede etkili olmalarından
şikayetçi… Kürt kökenliler, ise “etnik kimlik” üzerindeki
baskılardan.

Kürt kökenlilerden gelen “itiraz” mektuplarını bir başka yazıya bırakıyorum. Bugün önümde iki mektup var.

★★★

Sivas’tan Sayın Sevda Kava şöyle diyor:

“Alevilik başlı başına bir kültürdür Semahıyla, musahipliğiyle, laik düşüncesiyle. Atatürk sevgisiyle, kısacası dünyayı yorumlamasıyla. Bu kültürü hiçbir siyasal parti ipotek altına alamaz.”

Ve partileri teker teker değerlendiriyor:

“ANAP bizden oy istiyor, ne yüzle!. Ne çabuk unuttuk,
‘Biz Sünni Türkleriz’ diyerek otuz milyon Alevi vatandaşını yok sayan Turgut Özal’ı ‘Alevi bakanlığı açacağız’ diyen partisinin, bizleri ayn bir ırk gibi göstermeye çalışmasını. bizleri odak noktası haline getirmesini ne çabuk unuttuk…”

“Sayın Türkeş, oy potansiyelini arttırmak için, yeni bir
imaj yaratmak için bizim öz Türklüğümüzü kullanmaya
çalışıyor. Ilımlı bir hava yaratmaya çalışıyor, tıpkı kurultayda Nâzım’dan şiirler okuması gibi. Ne çabuk unuttuk Kahramanmaraş’ta, Çorum da bizleri katledenleri…”

‘Refah Partisi. ‘Alevilik Ali’yi sevmekse biz de Aleviyiz’ diyor. Oysa Alevilik Atatürk devrimlerinin izinde yürümektir. Laik yaşamı desteklemektir. İslam dinini çağa endekslemektir. Allah’ı korkarak değil, anlayarak, hissederek sevmektir. Aleviler, kadını örtünün altına saklamazlar…”

“Yıllarca oylarımızın üstüne oturan. Nasıl olsa onlar
yine bize oy verir’ diyen sol partiler değişmelidir. Gençlerimizin öldürülmesini, hapishanelerde çürümesini,
yakılmamızı seyreden, devlet dairelerinde ilerlememizi
engelleyenlere müdahale etmeyen sol partiler değil
miydi?”

Sayın Kavcı, kısaltarak aktarmak zorunda kaldığım
uzun mektubunu şöyle noktalıyor:

“Çığ gibi bir Alevi gençliği geliyor. Alevi olduğu için gurur duyan, diplomasıyla sesini duyuracağını biten, siyasal oyunlara alet olmayan, kültürünü yaşatan bir gençlik… Üniversite öğrencisi bir Alevi genci olarak cemevi’nden önce bilgilerimizi satacak, ilerlememize engel olmayacak, düşüncelerimize bakan anlayan bir ortam istiyorum.”

★ ★★

İkinci mektup Ankara’dan Sayın Veysel Yağızdan…

Bir yazımdaki yanlışlığı düzeltmek amacıyla yazılmış:

“1. Söz konusu belediye başkanı Kürt değil, Alevidir.
2. Aleviler Kürt değil, Türktür.

3. Bir insanın Kürtçe bilmesi veya o yörede doğmuş olması onu Kurt yapmaz.Aleviler laik ve demokrattırlar En önemlisi, Atatürkçüdürler. Hiçbir zaman ırkçı değildirler. Irkçılığa karşıdırlar.”

Yazıda sözü edilen, Ankara’nın Çankaya Belediye
Başkanı idi. Türkiye’de seçmenin oy verirken genellikle
“köken” e bakmadığını göstermek amacıyla bir örnek
atarak verilmişti.

Aslında Sayın Doğan Taşdelen ‘in Kürt ya da Alevi olması, yazının ana düşüncesini etkilemiyordu. Çünkü Çankaya’da Taşdelen’i ikinci kez belediye başkanlığına getiren seçmenlerin çoğunluğu, ne Kürt kökenli idi ne de Alevi!

★★★

İki okurumun mektubuna da hiçbir itirazım yok. Ama
bu vesile ile altını çizmek istediğim bir nokta var.

Ortak koşulları paylaşan azlıktaki toplum kesimlerinin, sorunları arttıkça, takınacakları siyasal tutumun önemi de artar (Bu, Alevi yurttaşlarımız için olduğu kadar. Kürt kökenli yurttaşlarımız için de geçerlidir.)

Hangi partiyi desteklemeli?

Daha demokrat, daha çoğulcu, daha özgürlükçü olanı!
Ama “azlık kimliği” vurul muş bir parti yanlıştır’.. Çünkü “çokluk tepkisi”ni çeker, bir.. 0 tepki sonucunda dışlanıp etkisizleşir, iki… insanları-toplumsal yaşamın her dalında- “Onlar” ve “biz ‘ ayrımına ve “ayrımcılığına”iter üç..

Ayrımcılık, en çok azlıkta olanlara zarar verir!

Bütün ayrıcalıksız toplum kesimlerine, olanakları ve
gücü sınırlı herkese sahip çıkan., azlık kimliği değil, “insancıl idecloji”sini öne çıkaran bir partidir desteklenmesi gereken…

Öyle bir parti varoldukça, büyüdükçe sorunlar küçülür!

Hem Alevilerin ya da Kürtlerin hem de tüm toplumun!..

Orijinal Görsel

Yorum ekle

Yorum yaz

Bir Cevap Yazın