Yazı Hakkında

Başlık:Asker, Polis ve Naziler…
Kaynak:Cumhuriyet Gazetesi (s.3)
Tarih:1 Ağustos 1997, Cuma

Yazı

HAFTAYA BAKIŞ

AHMET TANER KIŞLALI

Asker, Polis ve Naziler…

Olayı Prof. Neşet Çağatay’dan dinlemiştim.

Sayın Çağatay, ilahiyat fakültesi dekanlığı yapmış bir bilim adamı. Türkiye’de İslâmi en iyi bilenlerden birisi. Aynı zamanda da inançlı bir Kemalist.

Bursa’da polislere verdiği bir konferansın sonunu dehşetle anımsıyor:

Neredeyse beni döveceklerdi!

Niçin?

Laikliği ve laikliğin Islamla bağdaşabileceğini
savunduğu için!..

Hakan Yurdakuler’in SBF önünde vurulduğu
günü unutamıyorum. Vuranlar ülkücülerdi. Fakültenin karşısındaki ağaçların arkasından ateş ettikten sonra kaçarken tabancasını düşüren ülkücüye yardımcı olan, yerdeki tabancayı arkasından yetiştirip veren de bir polisti…

Bilinen örnekleri yinelemeye ne gerek var?

Polisin içinde önemli oranda şeriatçı ve ırkçı bulunuyor. Ama “disiplin” bulunmuyor!

★★★

Polislerin militanlaştığı doğru değil. Militanların polisleştiği doğru!

Polisin görevi cumhuriyet yasalarını korumak. Ama polisin içinde o yasalara inanmayanlar var. Hatta o yasalara karşı olanlar var.

Cumhuriyeti benimsemiyor. Üstelik de disiplinsiz.

Ortalık kızışınca amirinin emrini dinlemiyor.

Polis; kamu görevlisine, işçiye, hatta bağrı yanık analara karşı hoşgörüsüz olabiliyor. Ama yeşil bayrak açmış şeriatçıya karşı hoşgörülü.

Polis, cumhuriyete karşı olanlara hoşgörülü. Ama cumhuriyeti savunan basma karşı acımasız.

Elbette ki polisin tümü böyle değil. Ama içindeki “önemli” bir kesim böyle!

Başını kuma gömüp “Canım, her toplulukta böyleleri bulunabilir” demenin, kimseye ve özellikle de demokrasiye hiçbir yararı yoktur.

“Askerden farklı polis” anlayışı, bir anlamda DP geleneğinde vardı. MC’Ier yozlaşmayı hızlandırdı. Şimdi RP’de olan – imam-hatip kökenli – bir
ANAP’lı İçişleri Bakanı zamanında ise bozulma doruğa ulaştı.

O dönemin ürünü olan kaymakamlara bakın.
Acaba kaçı kadın eti sıkıyor?

***

Sekiz yıllık kesintisiz temel eğitime karşı olanlardan bazıları, insanları aptal yerine koymaya kalkıyorlar:

-Tek tip insan yetiştirilir mi?.. Bu ancak Nazilerde vardır.

Nazilere kadar uzanmaya ne hacet! Sakallarından giyimlerine kuşamlarına ve davranışlarına kadar.. “tek tip insan”ı görmek için İran’a bakmak
yetmez mi?

Zorunlu temel eğitimin amacı tek tip insan yetiştirmek değildir. Özgür insan yetiştirmektir. Kendi aklı ile doğrulan bulabilen, kul olmayan insan yetiştirmektir.

Daha sonra isteyen imam okuluna gider, isteyen, başka okula.

Ama imam okuluna giden imam olur, subay ya
da kaymakam olmaz! Olmamalıdır!

Asker… Polis… Eğitim…

Asker ile polis arasındaki en büyük fark, eğitim
ve ondan da önemlisi disiplin farkıdır. Ama disiplin de eğitimin ürünüdür.

Asker disiplinlidir ve içinde cumhuriyet ilkelerine karşı olanlara yer yoktur.

Polis disiplinsizdir ve içinde cumhuriyete karşı öğeler taşır.

Eğitim ise cumhuriyetin yarınıdır. Ve bugün, büyük ölçüde, cumhuriyeti yıkmak isteyenlerin denetimindedir.

Sekiz yıllık kesintisiz temel eğitim yetmez!.. Eğitim ordusunu cumhuriyet düşmanlarından ayıklamak gerekir.

Göktepe’yi öldüren polisleri yargıya teslim etmek yetmez! Şeriatçılarla birlik olup gazetecileri kan revan içinde bırakan üç polise görevden el
çektirmek yetmez!.. Polisi cumhuriyet düşmanlarından ayıklamak gerekir. Polise asker disiplin getirmek gerekir.

Ve de.. Eğer cumhuriyeti bir kez daha uçurumun kenarından askerin döndürmüş olmasının utancını duyan siviller varsa..

Sivrisineklerle uğraşmayı bırakıp bataklığı kurutmaya soyunmak gerekir! Yürekli olmak gerekir!

Orijinal Görsel

Yorum ekle

Yorum yaz

Bir Cevap Yazın