Yazı Hakkında

Başlık:‘Avrupalı Türkler!’
Kaynak:Cumhuriyet Gazetesi (s.4)
Tarih:12 Aralık 1993, Pazar

Yazı

HAFTAYA BAKIŞ

AHMET TANER KIŞLALI

‘Avrupalı Türkler!’

“-Biz Avrupalı Türkleriz!”

Yer Tübingen üniversitesinin bir amfisiydi. Bu sözler de o üniversitede okuyan Türk öğrencilerin oluşturdukları derneğin başkanı, genç bir kızımıza aitti.

Almanya’da doğup büyümüş. Güçlükleri aşa aşa üniversiteye girmiş Almancayı genellikle Türkçeden daha iyi konuşan ama Türklüğünden ve Türkiye’den kopmamış: umut verici bir kuşağın temsilcisi.

Toplantının konusu,’ Kemalizm’in Günümüzdeki Anlamı ve Sosyal Demokrasi’ idi. Konuşmacı da ben.

Açış konuşmasını yapan genç kız Almanya’daki güzel Türk’ün sadece bir örneğiydi. Dopdolu salonda ülkenin uzak yerlerinden kalkıp gelmiş. ‘Atatürkçü Düşünce Dernekleri’nin temsilcileri de vardı, ‘Türk-Alman Dostluk Dernekleri’nin bazı yöneticileri de.

Kendilerini içinde bulundukları topluma kabul ettirmiş, kendilerini Almanlarla eşit düzeyde görebilen insanlardı bunlar.

★★★

Bir gün sonra yer de değişmişti, konu da.

Stuttgart’ta Türklerle Almanların yan yana doldurdukları bir salondaydık. Bazı Alman gazeteciler ve milletvekilleri de vardı.

Konu genel olarak Türk-Alman ilişkileri, özellikle de Güneydoğu ve PKK’ idi. Toplantıyı bir Alman profesör yönetiyordu. Konuşmacılar arasında bir Alman bilim adamı ve bir bayan gazeteci ile birlikte, kentin belediye başkanı da bulunuyordu. Sayın Manfred Rommel.

Ünlü Mareşal Rommel’ın oğlu. Almanya’nın en saygın isimlerinden birisi. Belki de geleceğin cumhurbaşkanı.

Türk tarafını da değerli siyaset bilimci Dr. Gencay Şaylan ile ben oluşturuyorduk.

Oldukça sıcak ‘bir tartışma oldu. Türk dinleyiciler soruları ve verdikleri somut bilgilerle, konuşmacılardan Prof. Pawelka’yı çok zor duruma düşürdüler.

Toplantı sona erdiğinde, Türkiye Başkonsolosu Bayan Fırat Topçuoğlu memnun gülümsüyordu:

“Almanya’daki Türkler 30 yıldır susuyordu. Sinmişti, güvensizdi. Artık konuşuyor! Artık kendine güveniyor!”

Almanya da yaklaşık 1 850.000 Türk yaşıyor.

Bunların 550 bini öğrenci 35 bini işveren 670 bini de sigortalı işçi. Her yıl ortalama 1200 yeni Türk işyeri açılıyor.

Üniversitelerde 100 kadar Türk öğretim üyesi var. Ülkedeki doktora yapmış Türk uzmanların sayısı 300 kadar. Yükseköğretimdeki Türk öğrenci sayısı ise 12 bini buluyor ve bu sayı giderek artıyor.

Almanya’da yılda 4 bin Türk, bir Alman ile evleniyor.
Yılda 45 bin Türk çocuğu doğuyor.

Yabancı işçiler arasında en çok örgütlenmiş olan Türkler, Alman vatandaşlığını almış Türkler arasında da çeşitli siyasal partiler içinde kendilerini giderek kabul ettirenler çoğalıyor.

Gelecek yıl yapılacak genel seçimlerden sonra Türklere çitte vatandaşlık hakkı tanınması uzak bir olasılık değil.

Buda seçme ve seçilme hakki demek. Türklerin toplumdaki ağırlığının birden büyük boyutlara ulaşması demek Ekonomik güce siyasal gücün de eklenmesiyle, büyük bir Türk baskı grubunun ortaya çıkması demek!

★★★

Bir araştırmaya göre Almanya da Çingenelerden sonra en çok sevilmeyen topluluk Türkler.

Ama gene bir araştırma Türkiye ye gelen Almanların düşüncelerinin katlanarak olumlulaştığını gösteriyor. Bir başka araştırmaya göre de Alman turistlerin en tercih ettikleri ülke sıralamasında Türkiye, İskandinavya ve
ABD’den sonra üçüncü sırada yer alıyor.

Ve Türkiye’ye yılda 1.5 milyon Alman turist geliyor.

Sayın Manfred Rommel, birlikte katıldığımız açıkoturumda Atatürk’e ve Türklere duyduğu saygıyı ve yakınlığı birçok kez dile getirdi ve ekledi:

“Türkler Avrupalıdır! Bu konuda benim hiç kuşkum yok!”

Almanya’daki Türkleri rahat bırakalım da ‘gerçekten’
Avrupalılaşsınlar. Bu, hem onların yararına hem de bizim!

Orijinal Görsel

Yorum ekle

Yorum yaz

Bir Cevap Yazın