Ahmet Taner Kışlalı Yazıları Cumhuriyet Gazetesi Haftaya Bakış Köşe Yazıları

Bakan’ın Söyledikleri ve Söylemedikleri

Yazı Hakkında

Başlık:Bakan’ın Söyledikleri ve Söylemedikleri
Kaynak:Cumhuriyet Gazetesi (s.3)
Tarih:15 Ekim 1999, Cuma

Yazı

HAFTAYA BAKIŞ

AHMET TANER KIŞLALI

Bakan’ın Söyledikleri ve Söylemedikleri

Yıllardır milli eğitimle ilgili yazılar yazarım. Genellikle acı gerçekleri ve çok ağır eleştirileri içeren yazılar.
Ama bugüne kadar, hiçbirisine, hiçbir bakandan, en
ufak bir yanıt bile gelmedi.

Tepki gelmedi!

“Milli İhanet Eğitimi” diye yazdığımda bile tınmadılar, “Aşağılamadır” diye yargıya başvurmalarını, dava açmalarını bekledim, o da olmadı.

Bütün söylenenleri bir güzel yuttular.. Kabullendiler!
Bu nedenledir ki. Milli Eğitim Bakanı Sayın Metin Bostancıoğlu’n un geçen gün bu köşede yayımlanan mektubu beni sevindirdi. Sadece verdiği bilgiler açısından değil, gösterdiği duyarlılık açısından da…

Önce mektubun ve sözlü bilgilerin ışık tuttuğu olumlulukların altını çizmek gerekir:

Bir…

Yıllardır tutucu ve hatta gerici kadroların elindeki Talim ve Terbiye Kurulu, artık cumhuriyete layık kafaların yönetimindedir. Fethullah Hoca’nınki dahil, geçmiş yönetimler zamanında “uygunluğu” bu kurulca kabul edilmiş 52 kitap hakkındaki kararlar iptal edilmiştir.

İki…

Öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen öğrenciler arasında imam-hatip çıkışıların oram, bugün sadece binde 3‘tür. Anadolu öğretmen lisesi mezunlarının yüzde 53’ü ise, öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarına girmeyi başarmışlardır.

Üç…

İmam-hatip liseleri öğretim programlan baştan sona değiştirilmiştir. Demokrasinin gereklerine uygun çağdaş bir eğitim anlayışı egemen olmuştur.

Dört…

Yeni dere kitaplarının hazırlanmasında 80 kadar çok değerli bilim adamı görev almıştır. Bunlar arasında Prof. Şerafettin Turan, Prof. İnci San, Prof. Murat Barkan, Prof. İsmail Kaya, Prof. Cevat Geray, Prof. Nizamettin Koç gibi isimler bulunmaktadır. Örneğin Türkçe ve yazın kitaplarında, artık Hasan Âli Yücel’e
de, İlhan Selçuk, Aziz Nesin, Yaşar Kemal ve Oktay Akbal gibi isimlere de
rastlanabilmektedir.

Hiç kuşku yok ki, bunların her birisi önemli, umut
verici, alkışlanacak adımlardır…

Söylenenler iyi de, gerçögidemenmeyen ra-

Kitaplar önemli. Ders kitapları çok önemli. Ama onlardan daha önemlisi, o kitaptan kimlerin okutacağıdır.

Anadolu’nun birçok üniversitesinde eğitim fakülteleri bulunuyor, Ve bu fakültelerin özellikle “sınıf öğretmenliği” bölümlerindeki kızların çoğu da “türban “lı. Kimisi erkek eli sıkmayı bir yana bırakın, erkek elinin değdiği sınav yoklama çizelgesini bile imzalamayı kabul etmiyor.

Onları dinci demek ve vakıflar öyle yönlendirmişler. Peki onlar öğretmen olduklarında, öğrencilerini acaba nasıl yönlendirecekler?

Sayın Bakan’ın yanıt verdiği yazım üzerine aldığım
mektuplardan birisi de Istanbul’dan bir kız lisesi öğretmenine aitti. (İsmi bende
saldı.) Şöyle diyordu:

“Bugün Milli Eğitim Bakanlığı kadroları şeriatçı yobazlarla doludur. Bunlar Sayın Bakan’ın da düşmanlarıdır.”

Ve ekliyordu:

“30 Nisan 1999 tarihin yayımlanan MEB’deki Yönetici Atama ve Yükselmelerini Düzenleyen Yönetmelik, şu andaki kadroların konumlandı korumaktadır. Yöneticiliği düşünen biz Atatürkçü öğretmenler için, uzun süreçler önermektedir. Bu yönetmelikle, önümüzdeki 5-1O yıl içinde hiçbir Atatürkçü öğretmen, il ya da ilçe milli eğitim müdürlüğü düzeyinde bir göreve gelemez…”

Sayın Hikmet Uluğbay, Milli Eğitim Bakanlığı döneminde çok önemli şeyler
yaptı. Şimdi de Sayın Metin Bostancıoğlu önemli şeyler
yapıyor. Bugünkü olumsuzlukların sorumlusu elbette ki onlar değil.

Ama “Uykusuz Kalın Sayın Bakan!” başlıklı yazımda
verdiğim bir örnek vardı. Ve o örnek geçmişle değil, bugünle ilgiliydi.

Hani kendisine yapılan başvuruyu, dinci bir okula
yönlendiren Ankara Milli Eğitim Müdür Yardımcısı…
O dünün değil bugünün olayı idi. Ve çok sayıdaki örnekten sadece birisiydi!

Milli eğitimin “ihanet eğitimi”ne dönüşmesi uzun bir
süreçtir. Sürecin tersine çevrilmesi de kuşkusuz ki uzun bir süreç olacaktır.

Uzun ve zahmetli bir sürecin!

Dönemecin henüz çok başındayız!..

Orijinal Görsel

Yorum ekle

Yorum yaz

Bir Cevap Yazın