Yazı Hakkında

Başlık:“Çağrı”…
Kaynak:Cumhuriyet Gazetesi (s.3)
Tarih:25 Nisan 1997, Cuma

Yazı

HAFTAYA BAKIŞ

AHMET TANER KIŞLALI

“Çağrı”…

Öykümüzün başlangıcı aylar öncesine kadar uzanıyor.

Türkiye’nin gidişinden endişe duyan bir avuç insan bir araya getir Çoğu temsil niteliği olan kişilerdir. ADD’nin, ÇYDD’nin, DİSK’in, kadın kuruluşlarının, öğretmen kuruluşlarının genel başkanları vardır. Türk-İş en üst düzeyde temsil edilir. CHP ve DSP’den, anakent belediye başkalarından, eski
siyaset adamlarından, bilim adamlarından, gazeteci-yazarlardan saygın isimler katılır.

Amaç yeni bir parti kurmak değildir.

Amaç, tıkanmış bir siyasal yaşama yeni bir çıkış yolu.. karanlık bir ortama yeni bir ışık., umutsuz, karamsar insanlara yeni bir umut getirmektir.

Demokrasi dışı çözüm arayışlarına yönelen bir
topluma, demokratik bir seçenek sunmaktır.

★ ★★

Ankara ve İstanbul’da uzun toplantılar yapılır.

Ve ‘‘Demokratik Toplumcu Çagrı” metni oluşur.

Türkiye’nin bugünkü temel sorunlarını tanımlayan.. o sorunların oluşturduğu bunalımı yaratan nedenleri irdeleyen., çözüme giden yolu gösteren
gündemdeki ana tartışma konularına nasıl yaklaşılması gerektiğini sergileyen ve tüm çağdaşlıktan yana olanların etrafında birleşebileceği ideolojik
doğrultuyu netleştiren bir metindir bu…

Kemalistlerle sosyalistleri bir araya getiren; Kemalist sol, ulusal sol bir çerçevedir… Sivil toplumun, kirlenmiş, kitlelerden soyutlanmış bir siyasal yaşamın arınmasına ve yeni bir soluk kazanmasına katkıdır.

İdeolojik açıdan; Cumhuriyetin ilk yıllarındaki
“Kadro” ve 1960’lı yılların başlarındaki “Yön” hareketlerine benzemektedir Kemalizmin “sürekli devrimcilik” özünün yansımasıdır.

Artık iş imzaların atılmasına ve “Çağrı “nın yayımlanmasına kalmıştır.

Çağdaşlıktan yana birkaç gazetede tam sayfa
yayımlanması ve ardından da “Demokratik Toplumcu” bir dergi aracılığı ile beslenmesi düşünülür.

ADD’nin, ÇYDD’nin, kadın ve öğretmen kuruluş
lannın, bilim adamlannın imzalan hazırdır… Suphi
Gürsoytrak lar, Türkan Saylan tar Necla Araf’lar,
Mustafa Gazalcı’lar Ilhan Selçuk’lar, son toplantıdaki “evetlerinin arkasın dadıriar…

Ama işin içine bazılannın bazı hesapları girer İmza kampanyası durdurulur. “Demokratik Toplumcu Çağn” yayımlanmaz…

Türk solunu ve onun aracılığı ile Türk demokrasisini, bugün içinde kıvrandığı çıkmazdan kurtaracak yol bellidir Bir “Ortak Program”.

Çağdaşlıktan, aydınlıktan yana olan güçleri etrafında birleştirecek., giderek CHP ve DSP’yi de o
birliğe katılmaya zorlayacak bir “ortak payda ‘.

“Çağrı” işte o yolu açabilirdi.

Niçin engellendi?

Kimbilir… Belki de basına çok erken sızdığı ve
Hasan Cemali’n köşesinde sadece benim adımdan söz edilerek yer aldığı için… Oysa verilen izlenim yanlıştı, çünkü önemli olan, bir “ortak düşünce “yi kimin kaleme aldığı değildir, asıl önemli olan,
o düşüncenin kendisidir.

Bir kere daha inandım ki, umut kadınlarımızdadır.

Olayın başından sonuna kadar açık, dürüst ve
yapıcı oldular. Sapmadılar, ikircikli davranmadılar.
Tavırlarını hiç değiştirmediler.

Ortak paydanın özünden ödün vermediler. Çabalarını ta İzmir’e kadar uzattılar. Kadın kuruluşları temsilcilerinin imzaları kısa zamanda tamamlandı.

İskandinav ülkelerinde olduğu gibi; siyasal partilerimizde ve TBMM’de kadın oranının yarıya yaklaştığını düşünün!. Kuşkusuz, Türkiye’de çok şey
değişirdi.

Kendimi her şeyden önce -başta ÇYDD’ier olmak üzere- onlara, o inançlı kadın kuruluşlarına ve temsilcilerine borçlu hissediyorum.

Ve o borcumu ilk çıkacak kitabımda ödemeye çalışacağım… “Demokratik Toplumcu Çağrı “yi, ortak çabamızın ve inancımızın ürünü barak yayımlayacağım.

Orijinal Görsel

Yorum ekle

Yorum yaz

Bir Cevap Yazın