Yazı Hakkında

Başlık:CHP Nasıl Kurtulur?
Kaynak:Cumhuriyet Gazetesi (s.7)
Tarih: 04 Nisan 1999, Pazar

Yazı

HAFTAYA BAKIŞ

AHMET TANER KIŞLALI

CHP Nasıl Kurtulur?

CHP’nin oy kaybının iki kaynağı var.
Bir kesim “Nasıl olsa barajı geçemeyecek, oyum
boşa gitmesin” mantığıyla hareket ediyor. Diğer bir
kesimin ise amacı, partiyi “Baykal ve arkadaşları”ndan kurtarmak.
Bu ikinciler, yönetim yenilenmeden, parti yeni bir
yüz ve yapıya kavuşmadan “eski güzel günlere”
dönülemeyeceğine inanıyorlar. Baykal hizbinden
kurtulmanın da ancak büyük bir yenilgi ile gerçekleşebileceğini
düşünüyorlar. CHP’nin Sayın Genel
Başkanı’nın bazı eski arkadaşları bile, bu kez üyesi
oldukları partiye oy vermeyeceklerini açıktan
söylemekten çekinmiyorlar.
Onlar için barajın altında kalmak, gelecekteki
büyük atılımın kaçınılmaz bir bedeli olacak…
Yani büyümek için önce küçülmek!

★★★

CHP barajın altında kalır mı?
Geçen seçimlerde yüzde 10’u kıl payı ile geçmişti.
Kazandığı yeni oylar olduğunu söylemek zor.
Ama yitirdiği oylar olduğu kesin.
Barış Partisi ne kadar az oy alırsa alsın, hemen
tümü CHP’den gitmiş olacak. ÖDP de oylarını büyük
ölçüde CHP tabanından sağlıyor.
Ve işin en acıklı yanı… Çok küçük bir kesimin dışında,
artık kimse CHP’yi Atatürk’ün partisi saymıyor;
“Baykal’ın partisi” sayıyor.
Geçen seçimlerde CHP’yi son dakikada bir slogan
kurtarmıştı:
– Atatürk’ün partisi Meclis dışı kalmasın!
Bu kez CHP’nin işi çok daha zor.
Peki CHP barajın altında kalırsa, yönetim değişir mi?
Sayın Baykal bir Ecevit değil.. Partisinin oyları
yüzde 7’de bile kalsa, kendiliğinden çekip gitmez.
Yerini koruyabilmek için, tüm olanakları ile direnir.
Çevresi de onu bu yolda sonuna kadar destekler.
Hatta bırakmaya kalksa bile, engel olmaya çalışır.

★★★

Öyleyse CHP nasıl kurtulur?
Baraja takılsa da takılmasa da… Seçim sonrasında
CHP için iki olası çıkış yolu gözüküyor.
Birincisi Ecevit ile ilgili.
DSP Genel Başkanı seçim sonrasında şöyle bir
tavır takınabilir:
• – CHP’nin gerçek temsilcisi benim.. Partiyi bu
hallere düşürdünüz.. Onu geri istiyorum!..
Bu bir senaryo değil… Ecevit, Doğan Taşdelen’in
DSP’ye katılma törenindeki konuşmasında bunun
bazı “ince” işaretlerini verdi bile…
İkinci çıkış yolunu ise CHP’nin yeniden yapılanması
oluşturabilir.
Önce parti içi muhalefetin, CHP’yi bu duruma düşüren
temel nedenin “kimlik yitirilmesi” olduğunu
vurgulaması… Tarihsel kimliğe uygun bir yeniden
yapılanma önerisi ile ortaya çıkması… Ve ardından
devrimci Kemalist çizgiyi benimseyen demokratik
kitle örgütleri ile bir masanın etrafına oturulması..
“Ortak program” etrafında ve kişisel çıkarlara değil,
sivil toplum örgütlerine dayalı bir yapı içinde birleşilmesi..
Yıpranmamış bir ismin de “ortak aklın temsilcisi”
olması..

★★★

Son soru: İki yoldan hangisi daha iyi?
Birinci yol bugünü kurtarabilir, ama yarını kurabileceği
kuşkuludur!
Ecevit DSP’ye bir kimlik kazandırmıştır, ama sağlam
bir yapı kazandırmamıştır. Ve o demokratik olmayan
yapı içinde, örneğin dinci bir isim, tüm örgütün
sert tepkisine karşın Afyon’da liste başı olabilmiştir.
Ecevit nitelikli bir önderdir.. Partisini büyütmüştür..
Ama o partinin Ecevit sonrası güvencesi yoktur..
İkinci yol daha zordur, ama gelecek için çok daha
güvenlidir.
Eğer CHP o yolda yürümeyi başarabilirse, sadece
kendini kurtarmış olmaz.. Hem bugünün
DSP’sine hem de Ecevit sonrası DSP’sine de büyük
iyilik etmiş olur.
CHP’yi günü kurtarma kolaycılığı bu noktaya
getirdi.
Ancak yarını kurmak için zorlukları göze alırsa
esenliğe çıkabilir. Ve kendisi ile birlikte toplumu da
esenliğe çıkarabilir!

Orijinal Görsel

Yorum ekle

Yorum yaz

Bir Cevap Yazın