Yazı Hakkında

Başlık:CHP ve MHP Tarihsel Fırsat!
Kaynak:Cumhuriyet Gazetesi (s.3)
Tarih:27 Nisan 1997, Pazar

Yazı

HAFTAYA BAKIŞ

AHMET TANER KIŞLALI

CHP ve MHP İçin Tarihsel Fırsat!

Sayın Ecevit tarihsel bir fırsatı kullanmadı. Belki de siyaseten intihar etmiş oldu.

Tutarlı bir çizgi ve yapıda solun önderliğini üstlenmedi. Üstlenseydi, Kemalist sol yeniden ülkeye yön verebilir, demokrasiyi kurtarabilir, orduyu yeniden “büyük dilsiz” konumuna sokabilecek bir noktaya gelebilirdi.

Ecevit’in yüreğindeki ve asilesindeki engelleri aşamaması, CHP’ye daha küçük boyutlarda bir tarihsel fırsat hazırladı.

Türkeş, birçoklarına geçmişini unutturabilecek bir
çizgiye gelmişti. “Orta sağ ” partilerin çökmüş olması da
ona tarihsel bir fırsat yaratıyordu.

O artık yok, ama MHP için o fırsat yakalama olanağı var.

Ve bu İki fırsatın değerlendirilmesi. Türkiye’nin çok
sancılı bir dönemden az sancılı bir biçimde çıkmasının yolunu açabilir.

Ulusal solun yeniden büyümesinin ortamını sağcı
partiler kendi elleriyle hazırladılar.

Refah, Türkiye’nin karılaşması korkusunu yaygınlaştırarak hazırladı… ANAP ve DYP de o gidişi önlemeye niyetleri ya da yürekleri olmadığını göstererek… Yüzyıl öncesinin karanlığına dönme endişesi içinde kendilerine oy vermiş olan “okumuş-yarı aydın” kesimi düş kırıklığına uğratarak..

Ve de Refah’a iktidar yolunu hazırlayan çizginin son
yarım yüzyıllık sorumluları olduklarını bir kez daha hatırlatarak.

Tıpkı 1970’lerde olduğu gibi gözler bir kez daha sola döndü. Sola dönen gözlere de Ecevit sırtını döndü.
CHP çağdaş, laik çizginin tek ödünsüz savunucusu olarak kaldı.

Ama bu tarihsel fırsatı değerlendirmenin koşulları var.

Birincisi, yiten kimliğini yeniden kazanmak.. İkincisi,
de kimliğin gerektirdiği yapıyı oluşturmak… Üçüncüsü,
kamuoyunun önüne somut ve çelişkisiz çözümlerle çıkmak.

Yiten kimliği yeniden kazanmanın yolu bellidir.

İçinizdeki numaracı cumhuriyetçileri, Kemalizm karşıtlarını temizlersiniz… PKK sempatizanlarına göz kırpanları, Atatürk düşmanlarını baş köşeye oturtanları temizlersiniz.,. Altıokun üçünü-dördünü atalım diyenlere kapıyı gösterirsiniz.

Ve açık, net olarak tanımlanmış ilkeler etrafında, sıkılmış bir yumruk gibi olursunuz… .

O kimliğin gerektirdiği yapıyı oluşturmanın yolu bellidir.

Parti yönetiminde hizipçilik yaklaşımının her şeyin
önüne geçmesine son verirsiniz. İnsanları “benden mi
değil mi”diye değil, “kimliğimize yakışıyor mu yakışmıyor mu” diye değerlendirirsiniz.

Ve kapınızı, o tarihsel kimliğe ters düşmeyen tüm kitle örgütlerine, o örgütlerin temsilcilerine açarsınız. (“Gelip de bizim parti içi iktidarımıza ortak olurlar mı, yerimizi alırlar mı” korkularına kapılmadan…)

Kamuoyunun önüne somut ve inandırıcı çözümlerle
çıkmanın yolu da zaten bellidir… Ve o ilk iki koşulu yerine getirdiniz mi, üçüncü koşulun gerekler kendiliğinden oluşmuş olur.

İşçi ve esnaf kuruluşlarıyla, ADD’lerle, ÇYDD’lerle,
kadın kuruluşları ile bir masanın etrafında buluşmuş.,
bir “ortak program” üzerinde anlaşmış., onlarla “organik” bir bütünlük içine girmiş, onların siyasal sözcüsü olarak halkın önüne çıkmış bir CHP düşünebiliyor musunuz?

Hem liberal hem şeriatçı., hem “muhafazakâr” hem
“çağdaşçı”.. hem Atatürk’ü sever hem Said-i Nursı’yi,
azıcık demokrat, azıcık faşist..

Az pilav üstü az kurufasulye kimlikti “orta sağ”ımız
çöktü. Tükendi.

Kirlenmiş mirasını Refah yiyor.

İşte MHP’nin tarihsel fırsatı da burada.

Eğer Türkeş’in başlattığı çizgiyi geliştirir ve ırkçı milliyetçiliğin yerine, tamamen “kültür ortaklığı”na dayalı bir ulusçuluğu geçirebilirse., otoriter yapısını yumuşatırken demokratik açılımları içine sindirebilirse., dindarlığa sahip çıktığı gibi laikliğin zorunlusunu da net çizgilerle benimserse…

Ve Türkeş’in son sözleri arasında yer alan, “Atatürk
Himalayalar kadar büyük bir insandı “ sözünün altındaki gerçekleri tam anlamıyla kavrayabilirse..

Yolsuzluklara bulaşmamış, disiplinli ve tutarlı görünümüyle büyük bir kile partisine dönüşebilir. Giderek güdükleşmekte olan ANAP’ın ve DYP’nin yerini alabilir.

***

Bir büyük bunalım.

Tarihin önlerine altın tabak koyduğu iki parti.. Bir “büyük” fırsat.

Ama büyük işler küçük adamlarla yapılamaz!.. Tarih,
CHP ve MHP’ye yön verme konumunda olanların çaplarını ölçmeye hazırlanıyor.

Orijinal Görsel

Yorum ekle

Yorum yaz

Bir Cevap Yazın