Ahmet Taner Kışlalı Yazıları Cumhuriyet Gazetesi Haftaya Bakış Köşe Yazıları

“Devinim”, “Platform” ve Gençler…

Yazı Hakkında

Başlık:“Devinim”, “Platform” ve Gençler…
Kaynak:Cumhuriyet Gazetesi (s.4)
Tarih:01 Eylül 1993, Çarşamba

 

Yazı

HAFTAYA BAKIŞ

AHMET TANER KIŞLALI

“Devinim”, “Platform” ve Gençler…

Gençler arayış içinde.

Leninist modelin çöküşü. Marksizm’i çekici olmaktan
çıkarmış. Dinci ideolojiler ileriyi değil, geriyi gösteriyor. Bütün dünyada milliyetçilik “adına yapılan ilkellikler itici geliyor.

Oysa genç insan “inanmak” ve inandığı uğrunda “savaşım” vermek gereksinmesini duyan insan.

Ne yapmalı?

Liberalizm moda Ama bir zamanlar faşistlerin “Ben
faşistim” demekten utanmaları gibi “liberalim ” demek
bir genç için “heyecan verici” değil.

Kendi geleceğinin toplumsal düzenden soyutlanamayacağını sezen bir genç için, “bireyci” çözümlere açıktan evet “diyebilmek çok zor.

Geriye kalıyor “sosyal demokrasi. ”

★ ★★

Hareketin adı “Sosyal Demokrat Üniversiteliler Platformu. ”

Ve işte temel ilkelerinden birisi “Sosyal Demokrat
Üniversiteliler Platformu, Atatürk’e saygı duyar ve düşüncelerini sosyal demokrat düşünce sistemi içerisinde değiştirmeye çalışır.”

Atatürk’ü mezarından kaldırıp düşüncelerim değiştirecekleri(!)..

Neresini düzelteceksiniz?

Kemalizm’i bilmiyorlar. Sosyal demokrasiyi anlamamışlar. Birileri onlara” 2. cumhuriyetçiliği” sosyal demokrasi diye yutturmaya çalışmış.

Üstelik de “Saygılıyız” derken Atatürk’e saygısızlık ediyorlar.

Kafalarının karışıklığı, Atatürk ve sosyal demokrasi
“düşman”larını kendilerine “akıl hocası”olarak seçmelerinden belli.

Günümüzde, “sosyal demokrasi” ile “demokratik
sosyalizm “arasında bir ayrım kalmamıştır. Yanı sosyal
demokrasi demek Türkçe anlatımı ile demokratik toplumculuk demektir.

(Liberalizmin öngördüğü demokratik kurum ve hakları kabul eder. Onlara, sosyalizmin öngördüğü “toplum yararına öncelik” ve “hakça paylaşım” öğelerini
ekler.)

“Bireyci toplumculuk ” (!) nasıl olur?

Amaçları “demokratik bireycilik” olanların “demokratik toplumculuk ” bayrağı altında işleri ne? Bu tercihin nedeni “bilinç eksikliği” mi yoksa “sosyal demokrasi “yi “Özalcı düzen’ in “sol tekeri” yapma çabası mı?

Kemalizm’in bu yüzyılın gelecek yüzyıla devretmeye
hazırlandığı sosyal demokrat sentezi daha 1920’lerde
yakalamış olmanın onurunu taşıdığını birçok kez yazdım Somut örnekleriyle anlattım.

“Kemalizm’i sosyal demokrasiye uydurma savından yola çıkanların, gençliğe “bilinç” ve sola “güç” kazandıracaklarına inanmaya olanak var mı?

*

Neyse ki gençlerin çoğunluğunun kafaları böylesine
“bulanık” değil.

Önümde gençlerin çabalarının ürünü iki yayın duruyor “Devinim ” ve “Peyzaj. ”

Devinim geçen 22 Mayısta, Türkiye’nin her köşesinden 900 kadar üniversiteli ve liseli genci Ankara’da toplayarak dikkatten çekmişti Atatürkçü Gençlik Anıtkabir’de olayı,” heyecan ve güç” verici bir hareketti.

Derginin son sayısı dopdolu. Hele Servet Gürel imzalı
karikatür gözümün önünden gitmiyor.

Sırtlrı birbirine dönük iki kişi “Sola bakanı, birbirini
izleyen üç karede şöyle diyor “Sosyalim” “Demokratım “, “Ama sosyal demokrat değilim ”

“Sağ “a dönük olanın sözleri de şunlar “Liberalim..”
“özelleştirmeden yanayım..”, “Ve sosyal demokratım.”

Bu “acıklı güldürü”yü yaşadığımız doğru değil mi?

AÜ Çevre ve Peyzaj Mimarlığı öğrencilerinin çıkardığı
“Peyzaj” da çok yalın bir gerçeğin altını çiziyor: “Atatürk’ün oluşum gelişim çizgisini adım adım izlemeden dediklerine kulak vermeden yaptıklarını gözlemeden devrimlerinin oluş nedenlerini, başarılış koşullarını öğrenmeden ve yöntemini bellemeden nasıl Atatürkçü olunabilir?

Olunmaz elbette.

Ama -Uğur Mumcu’nun deyimiyle- “bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanlar”. Atatürk’ü bilmeden “Atatürk karşıtı” olabiliyorlar.

★★★

” Biz O’nu sosyal demokrasiye uydururuz” diyebiliyorlar..

Kuşkusuz ki kimse Atatürkçü olmak zorunda değil.
Kimse “sosyal demokrat” olmak zorunda da değil
Ama “Atatürk’e saygılıyım ve sosyal demokratım” diyenler, önce bu iki olguyu iyi öğrenmek zorundalar.

Nasıl ki “ben ressamım” demekle ressam olunmazsa;” Ben sosyal demokratım” demekle de sosyal demokrat olunmaz!

Orijinal Görsel

Yorum ekle

Yorum yaz

Bir Cevap Yazın