Yazı Hakkında

Başlık:DYP ve ANAP Şeriat mı İstiyor?
Kaynak:Cumhuriyet Gazetesi (s.3)
Tarih:30 Kasım 1994, Çarşamba

Yazı

HAFTAYA BAKIŞ

AHMET TANER KIŞLALI

DYP ve ANAP Şeriat mı İstiyor?

Türkiye’nin bugününden kimlerin sorumlu olduğu belli.

KİT’leri “arpalık” yapanlar.. halkın sırtından kişileri zengin etmenin aracı olarak kullananlar.. ekonomiye güç değil, yük haline getirenler kimlerse; laik-demokratik devleti “ciddi” bir “tehdit” ile karşı karşıya bırakanlar da onlar.

Menderes’ten Demirel’e, 12 Eylül’cülerden Özal’a kadar, 40 yılın sorumluları ortada.

70 yılın birikimlerini kimler “rezil” ettiyse, Türkiye’yi bir laik-şeriatçı çatışmasının eşiğine de onlar getirdiler..

Ama artık deniz bitti.

İkiyüzlülüğü sürdürmelerine olanak kalmadı.. “Laik-demokratik” Türkiye’yi yönetme yetkisini almak için “dinci”lere sırtını dayamanın yolları tıkandı.

Çünkü “dinciler”, kendileri, iktidarı doğrudan ele geçirmeyi umut edecek kadar güçlendiler. Artık kendilerini kullandırtmıyorlar, kendileri kullanıyorlar!

Kimleri mi?

DYP’leri,ANAP’ları.. Hatta, içlerine soktukları “adam”larını TBMM Adalet Komisyonu Başkanı yapacak kadar “sosyal demokrat” olan Altıok kırması partileri..

★★★

Özelleştirme yasalaştı, Engin ve de derin kültürlü Sayın Başbakanımız, “son sosyalist devletin de sonunda yıkıldığını” müjdeleyip yüreğimize su serpti.

Sıra geldi Meclis’teki “kutsal ittifak” korosuna.

“Demokratikleşme falan geçmez artık!.. 163. maddeyi yeniden hortlatmayız!.. Getirdikleri değişiklikleri parça parça ederiz!..”

Kim söylüyor bunu? Erbakan ve saz arkadaşları mı?

Hayır! Baki Tuğ’lar, Mesut Yılmaz’lar.

Sayın Demirel ile rahmetli Özal’ın siyasal yaşamımıza armağan ettikleri..

MC’Ierden ağzı yanan Demirel -geçmişten ders alarak MC’yi sonunda kendi partisinin içinde kurdu.. Öğretmen okullarına ırkçılığı, şeriatçılığı. Atatürk düşmanlığını sokan adama bakanlık yolunu açtı. Askeri yönetimde Soysal’ları, Mumcu’ları hapislerde çürütmek için kahramanca savaşmış olanları baştacı yaptı.

Bugünkü hükümet ortaklığının ilk aşamasında sağ kolu niteliğindeki “yaveri, has” bakanına, TV’de “Biz siyasetin emrindedir değil, dinin emrinde siyaset istiyoruz!” dedirtti..

Özal ise daha “ince”ydi.

“Çağdaş” görünümlü bazı adamların kafalarının içine
yerleştirdi MC’yi!

★★★

ANAP Genel Başkanı’ndan DYP’deki bol “özel” başkanlara kadar.. “Kutsal koro “yu dinlerseniz, sanırsınız ki “ünlü” 163. madde yeniden geliyor. Sanırsınız ki, “şeriatçı propaganda” yasaklanıyor.

Yalan!

Getirilmek istenen değişiklik, şeriatçı propagandayı yasaklamıyor. “Toplumu ve kişileri korku veya paniğe düşürebilecek şekilde cebir, şiddet veya tehdide başvurmayı” yasaklıyor.

Yani “dinci terör”ü yasaklıyor. Teröre destek olduğu saptanan “vakıf”ların kapatılmasını ve mallarına el konulmasını öngörüyor

Laik devletin yıkılıp, yerine bir din devletinin Kurulması
için propaganda yapılmasından yanalar.. Ama Abdullah
Öcalan ve Kemal Burkay ile söyleşi yapan (ve üstelik bu söyleşilerde devletin bölünmezliğini, yan “tekil devlet”i savunan) Sayın Oral Çalışlar’ın iki yıl cezaevinde kalmasına karşı değiller!

Her türlü terörün yasaklanmasından ve teröre destek
olan sendikaların, derneklerin kapatılıp mal varlıklarına el
konulmasından yanalar.. Ama “dinci terör “ün yasaklanmasına ve teröre destek olan “vakıf”lara dokunulmasına karşılar!

Çünkü -12 Eylül sayesinde- yurdun dörtbir köşesine yayılan bir “vakıf imparatorluğu”na sahipler…

★★★

Acıklı bir komediyi yaşıyoruz.

Laik-demokratik cumhuriyeti yıkmaya çalışmak serbest.
Yeniden kurmaya ve korumaya çalışmak neredeyse yasak!
Bir zamanlar “Bana sağcılar adam öldürüyor dedirtemezsiniz” diyen Sayın Demirel, bilmem Sezen Aksu’nun o unutulmaz şarkısını dinlerken hüzünleniyor mu?

Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler..

Acaba son rektör atamalarındaki “azıcık sağduyu “da, o hüznün rolü var mı?

Deniz bitti, kara göründü.. Herkes seçimini yapmak zorunda.

Bütün partilerin “demokrat”ları birleşiniz!

“Kutsal ittifak”çılar zaten birleşmiş.. Yitirecek neyiniz kaldı ki?!.

HAFTAYA BAKIŞ

AHMET TANER KIŞLALI

DYP ve ANAP
Şeriat mı İstiyor?

Türkiye’nin bugününden kimlerin sorumlu olduğu beilı.

KIT’leri “arpalık” yapanlar., halkın sırtından kişileri zen-
gin etmenin aracı olarak kullananlar., ekonomiye güç de-
ğil, yük haline getirenler kimlerse; laik-demakratik devleti
“ciddi” bir “tehdit” ile karşı karşıya bırakanlar da onlar.

Menderes’ten Demirel’e, 12 Eylül’cüîerden Özal’aka- ,
dar, 40 yılın sorumluları ortada.

70 yılın birikimlerini kimler “rezil” ettiyse, Türkiye’yi bir |
laık-şeriatçı çatışmasının eşiğine de onlar getirdiler..

Ama artık deniz bitti.

ikiyüzlülüğü sürdürmelerine olanak kalmadı.. “Laik-de-
mokratik” Türkiye’yi yönetme yetkisini almak için “din-
cilere sırtını dayamanın yollan tıkandı.

Çünkü “dinciler”, kendileri, iktidarı doğrudan ele geçir-
meyi umut edecek kadar güçlendiler. Artık kendilerini kuf-
landırtmıyorlar. kendiler kullanıyorlar!

Kimleri mi?

DYP’leri.ANAP’lan.. Hatta, içlerine soktuktan “adam”la-
| nnı TBMM Adalet Komisyonu Başkanı yapacak kadar
“sos ya/ demokrat” olan Altıok kırması partileri..

Özelleştirme yasalaştı, Engin ve de derin kültürlü Sayın
Başbakanımız, “son sosyalist devletin de sonunda yıkıl-
dığını” müjdeleyip yüreğimize su serpti.

Sıra geldi Mecfe’teki “kutsal ittifak” korosuna.

“Demokratikleşme falan geçmez artık!,. 163. maddeyi
| yeniden hortlatmayız1.. Getirdikleri değişiklikleri parça par-
\ ça ederiz!.. ’

Kim söylüyor bunu? Erbakan ve saz arkadaşları mı?

Hayır! Baki Tuğ’lar. Mesut Yılmaz’lar.

Sayın Demirel ile rahmetli Özal’ın siyasal yaşamımıza ar –

I mağan ettikleri..

MC’Ierden ağzı yanan Demirel -geçmişten ders aiarak-
I MC’yi sonunda kendi partisinin içinde kurdu,. Öğretmen
okullarına ırkçılığı, şeriatçılığı. Atatürk düşmanlığını so-
ı kan adama bakanlık yolunu açtı. Askeri yönetimde Soy-
| sal’lan, Mumcuları hapislerde çürütmek için kahraman-
ca savaşmış olanları baştacı yaptı.

Bugünkü hükümet ortaklığının ilk aşamasında sağ kolu
ı niteliğindeki “yaveri, has” bakanına. TV’de “Bizsiyasetin
emrindedir değil, dinin emrinde siyaset ıstıyoruz.^tiedin-
ti..

özal ise daha “ince”ydi.

“Çağdaş” gdrünümlü bazı adamların kafalarının içine
yerleştirdi MC’yi!

ANAP Genel Başkanı’ndan DYP’deki bol “özel” başkan-
lara kadar,. “Kutsal koro “yu dinlerseniz, sanırsınız ki “ün-
lü” 163. madde yeniden geliyor. Sanırsınız kı, “şeriatçı
propaganda” yasaklanıyor.

Yalan!

Getirilmek istenen değişiklik, şeriatçı propagandayı ya-
saklamıyor. “Toplumu ve kişileri korku veya paniğe düşü-
rebilecek şekilde cebir, şiddet veya tehdide başvurmayı”
yasaklıyor.

Yanı “dinci terör”ü yasaklıyor. Teröre destek olduğu sap-
tanan “vakıfların kapatılmasını ve mallarına el konulma-
sını öngörüyor

Laik devletin yıkılıp, yenne bir din devletinin Kurulması
için propaganda yapılmasından yanalar.. Ama Abdullah
Ocalan ve Kemal Burkay ile söyleşi yapan (ve üstelik bu
1 söyleşilerde devletin bölünmezliğini, yanı “tekil devlet”!
savunanı Sayın Oral Çalışlar ın iki yıl cezaevinde kalma-
sına karşı değiller!

Her türlü terörün yasaklanmasından ve teröre destek
olan sendikaların, derneklerin kapatılıp malvarlıklarına el
konulmasından yanalar.. Ama “dinci terör “ün yasaklanma-
sına ve teröre destek olan ‘vakıf lara dokunulmasına kar-
şılar!

Çünkü -12 Eylül sayesinde- yurdun dörtbir köşesine ya-
yılan bir “vakıf imparatorluğu”na sahipler…

***

Acıklı bir komediyi yaşıyoruz.

Laik-demokratik cumhuriyeti yıkmaya çalışmak serbest.
Yeniden kurmaya ve korumaya çalışmak neredeyse yasak!
—Rir zamanlar “Bana sağcılar adam öldürüyor dedirte-
mezsiniz” diyen Saym Demirel. bilmem Sezen Aksu’nun
o unutulmaz şarkısını dm terken hüzünleniyor mu?

“Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler.. ”

Acaba son rektör atamalarındaki “azıcık sağduyu “da. o
hüznün rptü varrrn?

Deniz bitti, kara göründü.. Herkes seçimini yapmak zo-
runda.

Bütün partilerin “demokratlan birleşiniz!

“Kutsal ittifak”çılar zaten birleşmiş.. Yitirecek neyiniz
kaldı ki?!.

Orijinal Görsel

Yorum ekle

Yorum yaz

Bir Cevap Yazın