Yazı Hakkında

Başlık:‘Evren yanlış Yaptı!’
Kaynak:Cumhuriyet Gazetesi (s.3)
Tarih:14 Eylül 1997, Pazar

Yazı

HAFTAYA BAKIŞ

AHMET TANER KIŞLALI

‘Evren Yanlış Yaptı!’

Amerika’nın efsanevi başkanlarından Kennedy
yeni öldürülmüştü.

Biz bir grup öğrenciydik. Bir davetten yararlanarak ABD’yi ziyaret ediyorduk. .. Zaman zaman Amerikan aydınlarıyla tanışmak ve tartışmak olanağı buluyorduk.

– Kennedy nasıl bu kadar kısa zamanda, toplumunda böylesine büyük bir etki yaptı? Hatasız mıydı?

Sorumuzun yanıtı genellikle aynıydı:

– Hayır, hatalar yaptı! Örneğin Küba’ya karşı giriştiği Domuzlar Körfezi Çıkarması gibi çok önemli
hataları da oldu… Ama hatalarını anladığını ve düzeltecek istence sahip olduğunu gösterdi… Büyük önder olmasını bu niteliğine borçludur.

Kıssadan hisse?

“Özeleştiri”başarının önkoşuludur. Zayıflığın değil. güçlülüğün belirtisidir… Özeleştiri, kendine olan
güvenin göstergesidir.

★★★

Oramiral Güven Erkaya simge bir isim.

12 Mart’tan başlayıp 12 Eylül’e kadar uzanan bir
süreç içinde “asker aydın-sivil aydın” karşıtlığı oluşmuştu. O sağlıksız karşıtlığın giderilmesinde iki etken önemli rol oynadı.

REFAHYOL iktidarı ve Karadayı’dan Erkaya’ya
bazı komutanlar.

Birincisi, ülkenin nereye doğru gitmekte olduğunu körlere bile gösterdi. İkincisi, ordudaki egemen
eğilimi, en doğru, en dürüst bir biçimde temsil etti…

Erkaya bu temsil işlevini, en aptalların bile yanlış
anlamasına izin vermeyecek kadar açık bir dille yapanlardandı. Ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevinden ayrılmasının üzerinden bir hafta geçmeden
önemli bir gerçeği dile getirdi.

Eskiden kuşkusuz kapalı kapılar ardında söyleyebildiği bir gerçeği, emekti oluşunun verdiği rahatlıkla yüksek sesle yineledi:

“Evren sola karşı maalesef dini kullandı… Anayasamızın vicdan ve din özgürlüğü maddesine aykırı hareket etti.

Bu bir özeleştiridir. Askerlerle siviller arasında bir
düşünce köprüsü oluşması açısından son derece
önemli olan bir özeleştiri.

Eğer 12 Mart’ların, 12 Eylül’lerin “düşman” gözüyle baktığı bazı bilim adamları, şimdilerde askeri okullara, Harp Akademisi’rıe konferans vermek için çağrılıyorsa, bunun altında yatan anlam açıktır.

Sayın Erkaya da o anlamı vurgulamıştır.

★ ★★

Emekli oramiralın sözler doğru, ama eksik.

Kazan kafalı bir Adalet Bakanı, yargıyı birkaç ayda nasıl hallaç pamuğu gibi atabildi? İstanbul’un
göbeğindeki Marmara Üniversitesi’nden Doğu ve
Güneydoğu’daki birçok üniversiteye kadar, şeriatçılar nasıl egemen olma yoluna girdiler?

Yargı bağımsızlığı zedelenmeseydi., üniversite
özerkliğinin içine edilip üstüne tüy dikilmeseydi..
bunlar olabilir miydi?

Evren’in kendini ve dolayısıyla 12 Eylül yönetimini savunurken Atatürk’e dayanmak istemesi de bu
bakımdan iyi oldu.

Atatürk’ün “dinsiz ulus” olamayacağını vurguladığı doğru. “Hurafe”lerden (temelsiz bilgiler) ve
Arap-Acem kültüründen soyutlanmış, bilgili dip
adamları yetiştirmek istediği de doğru…

Peki, “İmam okulu mezunlarını kaymakam, savcı, yargıç, polis yap!” diyen de mi Atatürk? “ilkokul
çağındaki çocuktan, imam okulu mezunu öğretmenlerin eline teslim et!” diyen de mi Atatürk?

İmam okulu mezunlarına SBF’nin, eğitim fakültelerinin kapılarını kim açtı?

Sınıflarda Humeyni’yi savunan öğrencilerin imam-hatip kökenli oldukları kendisine iletildiğinde,
“Onlar iyi yetiştiriliyor, zarar gelmez!” fetvasını acaba hangi cumhurbaşkanı vermişti?

Yanlışlık Cevdet Sunay’ın cumhurbaşkanlığı döneminde başlamıştı.

– Laik okullar solcu yetiştiriyor, Ülke onlara teslim
edilemez… Biz gelecekte devleti yönetecek olanlari imam-hatip okullarında yetiştireceğiz!

“Sola karşı din” çizgisi Evren döneminde somutlaştı, Kemalizmin kurumları birer birer yıkılırken,
“Türk-İslam sentezi” resmi ideoloji oldu.

Ve ülke bir uçurumun kenarına kadar geldi.

Sunay da askerdi. Evrende… Bugün o büyük yanlışı düzeltmek için “topyekûn savaş” veren Karadayı ve Erkaya da…

Erkaya konuşarak ordusuna ve ülkesine hizmet
vermeyi sürdürüyor. Evren’in yapacağı en büyük
hizmet ise geçmiş yanlışlarını kabul etmek olacak…
Ama eğer onu yapamıyorsa, hiç değilse susmasını
bilmeli!

Orijinal Görsel

Yorum ekle

Yorum yaz

Bir Cevap Yazın