Yazı Hakkında

Başlık:Faziletli Fazilet…
Kaynak:Cumhuriyet Gazetesi (s.3)
Tarih:30 Aralık 1998, Çarşamba

Yazı

HAFTAYA BAKIŞ

AHMET TANER KIŞLALI

Faziletli Fazilet….

ADD Sarıyer Şube Başkanı Sayın Fahrettin Serdaroğlu’nun mektubu, çoktandır masamda bekliyordu.
Mektup yalın bir hesabı sergiliyor.

Son yerel seçimlerde, Sarıyerde SHP 19.940 oy almış. DSP’nın oyu 13.995, CHP’nin oyu da 1.772. Yani Kemalizmin mirasçısı partilerin Sarıyer’deki toplam oyları 40.707.

Ve bugün, İstanbul’un bu şirin ilçesini, 23. 156 oy almış olan bir Faziletli belediye başkanı yönetiyor… Elbette kendi ideolojisine göre..

Sarıyer’de 40 bin 707 oy Cumhuriyet ideolojisine verilmiş. Ama ondan 17 bin 551 eksik oy alan “karşı devrimci” ideoloji iktidarda.

Sarıyer, Türkiye’deki yüzlerce somut örnekten sadece birisi.

Atatürk karşıtı bir fanatik de başkenti yüzde 20‘lerdeki bir oyla yönetmiyor mu?

Türkiye seçimlere giderken rejimle ilgili iki önemli sorunu çözmek zorunda.

Birincisi… Çok sayıdaki kentin yönetimini, laiklik
karşıtı bir azınlığın elinden kurtarmak!

İkincisi… Laiklik karşıtları ile “ulusal kimlik” karşıtlarını, demokratik sınırlar içindeki bir yere razı etmek!

Azınlık yönetimi sorun yaratmayabilir; eğer o azınlık, çoğunluğun temel değerlerine saygılı ise… Eğer o azınlık, yönetimdeki gücünü, çoğunluğun kabul ettiği rejimin temellerini yıkmak için kullanmıyorsa.

Dinsel değerlere çok önem veren bir parti sorun yaratmayabilir: eğer o parti, demokrasinin kurum ve kurallarını zorlamıyorsa… Etnik değerlere çok önem veren bir parti sorun yaratmayabilir, eğer o parti, aynı topraklar üzerinde yaşayan insanlar arasında bin yılda oluşmuş bir “ortak kimliğe” de saygılı ise…

Yani “dinciler”, istemlerini laik devletin kuralları ile
sınırlandırmak zorunda oldukları gerçeğini kabullenmeliler… Laikliğin, aynı zamanda mezhepler ve inançlar arası barışın da önkoşulu olduğunu görmeliler.

Yani “bölücüler”de çoğunluk değerlerine saygı gösterilmeden, azınlık değerlerine saygının sağlanamayacağını anlamalılar… Türkiye’nin çok sayıda “etnik kimlik”li yapısının, etnik kimliğin ulusal kimliğin önüne geçmesini “kaldıramayacağını” kabullenmediler.

Her iki kesim de anlamalı ki…

Türkiye ne laiklikten vazgeçebilir, ne de ulusal devlet anlayışından! Çünkü bu iki öğe, Türkiye’nin bütünlüğünün ve çağdaşlaşma yolunda ilerlemesinin, “olmazsa olmaz” koşuludur.

★ ★★

Yeni seçimlerle birlikte; birçok kentteki “dinci azınlık yönetimi”ne son vermek Meclis’in görevidir. Dincileri ve bölücüler demokrasi sınırları içinde tutmak ise yargının görevidir.

Bugün Fazilet Partisi içinde ılımlılar önde görülüyor.

Sivriler susmuş… Demokrasinin kurum ve kurallarına uygun söylemler geliştiriliyor.

Niçin?

RP kapatıldığı için.. Erbakan’lar merbakanlar siyaset dışı kaldığı için…

Kayseri Belediye Başkanı, Sincan Belediye Başkanı ve benzerleri mahkûm olduğu için. . Arap isimli İstanbul Belediye Başkanı ve benzerlerine de yasaların uygulanacağı anlaşıldığı için… Ankara’nın fanatik belediye başkanının etrafındaki yargı kıskacı giderek daraldığı için…

Dinci basın ve dinci sermaye bile tutum değiştirmiş.

Daha birkaç yıl önce, 10 Kasım günü birinci sayfadaki bir resimden Atatürk’ü kazıyarak çıkarmış olan Zaman gazetesi ve uzantısıdan TV artık çok farklı bir çizgideler… Ülker, artık Atatürkçü kuruluşlara da yardım yapıyor… Örnek çok.

Refah’ın kadroları şimdi aynen Fazilette.. Zaman’ın, STV’nin, Ülker’in falanın da kadroları değişmedi.

Öyleyse şimdi ‘takiyye’mi yapıyorlar?

Bu değişiklik geçici ve aldatıcı mı?

Her şeyin güllük gülistanlık olduğu da doğru değil;
değişimin geçici bir ikiyüzlülükten ibaret olduğu da
doğru değil Sivrilerin devre dışı kalmasının ve ılımlı
isimlerle ılımlı söylemlerin öne çıkmasının önemsiz olduğunu öne sürmek ise hiç doğru değil.

Bugünkü görünümün bile, dinci taban üzerinde ılımlı ve yatıştırıcı bir etki yapmakta olduğuna kuşku yoktur. Ve önemli olan da bunu sürekli kılmaktır.

Rejim şu “mesaj”ı vermelidir:

“Kurallara uyarsanız, kapım size açıktır… Uymazsanız kapanır!”

Faziletin “fazileti” işte buna bağlıdır!

Orijinal Görsel

Yorum ekle

Yorum yaz

Bir Cevap Yazın