Yazı Hakkında

Başlık:Hangi MHP?
Kaynak:Cumhuriyet Gazetesi (s.3)
Tarih:06 Ağustos 1999, Cuma

Yazı

HAFTAYA BAKIŞ

AHMET TANER KIŞLALI

Hangi MHP?

Şu satırlar yaklaşık bir buçuk yıl önce yazılmış.

Bir…

“Türkiye ‘de. diğer bütün milli devletlerde olduğu gibi, çeşitli ait grupların ve kültürlerin varlığı bir gerçektir; ancak bu gerçekliğin, milli kültürün ve
birliğin yokluğunun bir delili olarak tanımlanıp yorumlanmaması gerekmektedir…”

İki…

“Belirli bir alt kültür ya da etnik topluluğun mensubunu, siyasi sistemin yapısı ve işleyişi bazında, öncelikle yurttaş; daha sonra da üst kimliğin yani milli kültürün bir mensubu olarak algılamak önem taşımaktadır… ’

Üç…

“Devlet de alt kültürlerin varlığına saygı duyan:
mensuplarının, mahalli kültürlerini yaşama arzusuna engel olmayan bir pozisyona sahip olmak zorundadır; bunun demokrasiyle ve insan haklarıyla bağlantısı vardır…’

Yani?

Alt kültürler.. Bir üst kültür olarak ulusal kültür
Ve alt kültürlere özgürlük tanıması gereken demokratik devlet…

Yıllardır savunduklarımızı yadsımadan, bu sözlere “yanlış“ diyebilir miyiz?

★ ★★

Şu sözler ise daha çok yeni:

“-Atatürk döneminde milletvekiline saylav deniliyordu. Sonradan dilde yabancılaşma başladı. Camlı kutuya televizyon, cankurtarana ambulans
demeye başladık…”

“Medya center”ler… “Shopping çenter”ler… “Printing center”ler..

Eyc Bi Bi ler.. En Ti Vi’ler.. Şov Ti Vı’ler.. Tolk Şov’lar.. Vork Şap’lar..

Daha düşük düzeydeki bir yozlaşmaya bile, demokratik Fransa çok etkili önlemler almıştı.

Neyi savunuyor o sözlerin sahibi?

Tabelalardaki yabancı dil özentiliğine son verilmesini Özel TV ve radyolardaki dil kirliliğine “dur” denmesini. Kısacası, dilin yozlaştırılarak toplumsal kişiliğin yok edilmesine seyirci kalınmamasını.

Bunların “yanlış” olduğunu söyleyebilir miyiz?

★★★

Etnik sorun ve ulusal kimlikle ilgili satırlar. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli‘ye aitti. Dil devrimine sahip çıkan sözler ve girişim ise MHP Grup Başkan vekili Ömer İzgi‘ye ait.

Bu, MHP’nin bir yüzü.

Ama MHP’nin bir de Erciyes’in Tekir Yaylasındaki ‘kurultayında sergilenen yüzü var. Deniz Som‘un köşesinde altını çizdiği yüzü.

Tüm uyarılara karşın silah seslerinin kesilmediği.. Abdullah Çatlı ve benzerlerinin bol bol anıldığı… Hitler‘in “Kavgam” kitabının kapış kapış satıldığı.. Her fırsatta “Ya Allah Bismillah, Allahuekber!” seslerinin yeri göğü inlettiği…

Ezanın Türkçeleşmesini savunanların linç edilme tehlikesi geçirdiği..

İslam adına Arap milliyetçiliğine teslim olmanın Türk milliyetçiliği ile bağdaşmayacağını görenlerin, seslerini yükseltmekten çekindikleri..

Evet!.. Hangi MHP?

Sayın Bahçeli’nin ve Sayın İzgi’nin MHP’si mi?
Yoksa çağdışılığı, baskıcılığı ve dinciliği, milliyetçilik maskesi arkasına gizlemek isteyenlerin MHP’si mi?

Türkeş, ölümünden bir süre önce, kendisini ziyaret eden çağdaş bir sivil toplum örgütünün temsilcilerine dert yanmıştı:

“- Çok üzgünüm!.. Bazılarına Atatürk’ün resminin duvara asılmasını bile kabul ettiremiyorum…”

Sorunun yanıtı toplumu yakından ilgilendiriyor:

Acaba Türkeş’in başaramadığını, Bahçeli’nin başarma şansı var mı?

Orijinal Görsel

Yorum ekle

Yorum yaz

Bir Cevap Yazın