Yazı Hakkında

Başlık:Herkese Yedi Ağaç…
Kaynak:Cumhuriyet Gazetesi (s.3,6)
Tarih:19 Kasım 1995, Pazar

Yazı

HAFTAYA BAKIŞ

AHMET TANER KIŞLALI

Herkese Yedi Ağaç…

Kart çok güzeldi. Sonbahar yapraklarının çeşitliliği ile bezenmiş, gür ağaçlarla süslüydü üstü. Ve birkaç satır vardı:

“7 Ağaç Ormanları’nda Nilgün Kışlalı anısına dikilen 7 fidan sevgiyle büyüyecek. O’nun değerli hatırasını, dünyamızı güzelleştirerek canlı tutacak.”

Altında Prof Dr. Metin Sözen’in imzası vardı. ÇEKÜL Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olarak…

Duygulandık… Kartın bir başka yerindeki ÇEKÜL Vakfı’nın seslenişini ilgi ile okuduk:

“Gelin elbirliğiyle, tükettiğimiz ağaçları yerine koyalım. İster kendi adımıza ağaç diktirelim, ister sevdiklerimize bir demet çiçek yerine onlar için dikilecek yedi ağaç armağan edelim; istersek de yitirdiğimiz yakınların anısını ‘yedi ağaç’larla yaşatalım.”

ÇEKÜL, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı’nın kısaltılmışı idi. “Yedi Ağaç Ormanları”projesi ise Birleşmiş Milletler Küresel Çevre Fonu tarafından destekleniyordu. (Tel 0 212 – 251 54 44
veya 45).

★ ★ ★

Derken Türk Eğitim Vakfı’ndan bir mektup aldık.
Mütevelli Heyet Başkanı olarak Sayın Vehbi Koç’un imzasıyla.

Mektupta, Nilgün’ün vefatı nedeniyle vakfa yapılan çelenk bağışlarının 72 milyon lira tuttuğu belirtiliyor ve şöyle deniliyordu:

“Yapılan bu bağışlar ile ‘TEV-Nilgün Kışlalı Burs Fonu’ oluşturulacaktır. Bu fonun yıllık geliriyle maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı Türk gençlerine burslar verilecektir. Nilgün Kışlalı Hanımefendı’nin
hatırasını yaşatacak olan bu fonun güçlenmesi ve uzun yıllar devamı, maddi ve manevi ilginin sürmesi ile mümkün olacaktır.”

★ ★ ★

Geçenlerde, sonbahar yapraklı “7 fidan” kartından bir tane daha geldi.
Bu kez altındaki isim, genç bir bayana aitti.  Uzun yıllar önce, Nilgün’ün tanımadan “yaşam sevinci ” vermeye çalıştığı çok sayıda kişiden
birisine…

Sayın İffet Diler, karta bir de mektup eklemişti.
Şöyle diyordu:

“… Belki bir gün Nilgün Kışlalı ile ilgili minik bir kitap yazılır.
Bizim ona gereksinmemiz var. Çünkü ala-

Arkası 6. Sayfada

■ Baştarafı J. Sayfada

bileceğimiz dersler önemli…

Nilgün Hanım’ı annemden dinleyerek büyüdüm.
O ’nun anısına saygı duyarak yaşamaya devam ede-
ceğim.

Ve O’nun için her sonbaharda, yaşadığım süre-
ce ağaç dikeceğim. Çağdaş Yaşamı Destekleme
Derneği’nın açtığı kampanyaya da bu sebeple ka-
tılıyorum. İnanıyorum ki bize verdiği yaşama sevin-
cini ancak böyle devam ettirebilirim. Bir üniversi-
teli gence yardım ederek. ”

★ ★★

Yıllar önce İsrail’de, çölde kilometrelerce uzanan
Atatürk Ormanlan’nı anımsıyorum. Türk Yahudile-
rinin diktiği ormanlan…

Dünyanın dört bir köşesinden yollanan paralar-
la dikilmiş başka ormanlan…

Nilgün aramızdan aynlalı iki ayı geçti.

Ama hâlâ inanılmaz güzellikte, duygu dolu mek-
tuplar geliyor. Çoğu da Nilgün’ü hiçbir zaman gör-
memiş. tanımamış olan dostlanndan.

Basında da çok anlamlı yazılar, çıkmayı sürdür-
dü…

Avustralya’daki Türkçe “Yorum” gazetesinden,
yerel “Hatay” gazetesine kadar.

Gelen mektuplar, faks mesajları ile çantalar dol-
du… Ve Nilgün, kişiliğiyle, yaşamı ile verdiği mesaj-
la, bana ve kızlarıma özgü olmaktan çıktı… Başka
bir boyut kazandı.

Ama hiçbir şeyin… O’na. bu “7ağaçlar” kadar, bi-
rer genci kurtaracak “Bir ışık da siz yakın ” kampan-
yalan kadar “huzur” verdiğini sanmıyorum.

Ve biz de -Attınay ve Dolunay ile birlikte- Nilgün’e
“7 Ağaç” armağan etmeye ve O’nun için “bir ışık”
yakmaya karar verdik…

Orijinal Görsel

Yorum ekle

Yorum yaz

Bir Cevap Yazın