Yazı Hakkında

Başlık:Kim Bu Mustafa Kemal?
Kaynak:Cumhuriyet Gazetesi (s.3)
Tarih:20 Mayıs 1998, Çarşamba

Yazı

HAFTAYA BAKIŞ

AHMET TANER KIŞLALI

Kim Bu Mustafa Kemal?

Orhan Koloğtu‘nun “2038’in gençleri için” yazdığı kitabı şu tümce ile başlar:

“Hakkında on binden fazla kitap ve yüz binlerce makale yazılmış bir kimsenin artık bilinmeyen tarafı kalmamış olmalıdır”. [“Kim Bu Mustafa Kemal?”, Boyut Kitapları)

Eğer o on bini aşkın kitabı ve yüz binlerce makaleyi okudunuzsa, evet! Ama okumadınızsa, hayır!

Kimse okumuş olamıyacağına göre de, hayır!

Atatürk Samsun’a ayak basmadan birkaç hafta önce, bir Batılı yazarın Türk tanımı şöyleydr

“Kötü yönetici, barbar, kan akıtıcı, ilkel, aklı kıt, bilgisiz, kaderci, çökmüş bir ırkın üyesi.. Uzun sürer, bir egemenliğe karşın, üzerinde dolaşanın ayağına takılacak bir kök bile yetiştirmemiş.”

O noktadan yola çıkan büyük devrimci, toplumu hangi noktaya getirmişti?

İngiliz Kralı başta olmak üzere, çağın en önemli devlet ve hükümet başkanlarının ziyaret için kuyruğa girdikleri bir noktaya Mussolini‘nin bile Türkiye’yi “Avrupalı” saydığı bir noktaya.. Ve Nazi Almanya’sından kaçan, içlerinde dünya çapında isimlerin de bulunduğu, yüzü aşkın bilim adamı ve sanatçının, Türkiye’yi -zamanın en varlıklı ve demokratik ülkesi olan- ABD’ye tercih edeceği bir noktaya,..

***

Ünlü tarihçi Bernard Leuis, “1998 Atatürk Barış Ödülü“nü almak İçin geçenlerde Türkiye’deydi. Şahin Alpay’ın sorularına verdiği bazı yanıtlar sadece Milliyet sayfalarında kalamayacak kadar önemliydi.

Soru: Türk demokrasisi?

Yanıt: “Türkiye ‘nin demokrasi deneyimi, koşullar ve engeller dikkate alındığında çok başarılı. Fransız Devrimi’nden bu yana 200 yıldan fazla zaman geçti. Bu süre zarfında Fransızlar iki monarşi, iki imparatorluk, iki diktatörlük ve beş cumhuriyet yaşadılar.. Bugün Avrupalılar Türkleri yeterince demokrat olmamakla suçluyorlar. Aynı Avrupalılar 200 yıl önceki değil, dünkü Hitler‘in, Mussofini’nin ve Laval‘in mirasçıları. Oysa Türkiye’de bir Hitler ya da Mussolini biç olmadı, olacağını da sanmıyorum. *

Soru: Atatürk, din ve laiklik?

Yanıt: “Açık olan şudur: Dini tamamen bastıran bir devlet işleyemez Atatürk böyle bir şey yapmadı. Amacı, devleti dinin egemenliğinden kurtarmaktı.”

Soru: İslam ve demokrasi?

Yanıt: “İslam Konferansı Örgütü’nün bugün 56 üyesi var. Bunlardan sadece biri, Türkiye, bir demokrasi. Ancak bu, ilerde İslam ülkelerinde demokrasinin işlememesi için bir sebep değildir..
195O’de ilk özgür, gerçek seçim yapıldığında Türkiye ‘deydim. Türkiye bunu çok onurlu ve olgun bir biçimde yapıyordu. Bu, 20 yüzyılın dünyadaki en önemli olaylarından biriydi. On yıllardır tek başına yöneten bir parti, seçim düzenledi, kaybetti, iktidarı devretti.”

Kim bu Mustafa Kemal?

Bernard Levvis’in övdüğü bir çizginin ve başarının önderi mi? Yoksa “yeni mandacılar”ın yerdikleri bir devletçiliğin sorumlusu mu?

İlk kez bir İslam ülkesinde demokrasi kurmuş olmanın onuruna mı sahip? Yoksa, katı bir laiklik ve toplum çıkarları gerektirdiğinde öne çıkan bir devletçilik anlayışıyla liberalizmin önünü kesen, demokrasiye gidişi zorlaştıran bir ideolojinin mi yaratıcısı?

Demokrasiye giden yol Kemalizmden mi geçiyor, yoksa devleti küçültmekten ve “ekonomik liberalizm’denmi?

19 Mayıs’ın yıldönümünde Türk Devrim Kurumu bir “Atatürk Gençlik Sempozyumu” düzenlemişti. Butun üniversitelerden gençlik temsilcilerinin katıldığı toplantıda, iktisatçı Doç. Aziz Konukman çok somut bazı bilgiler verdi:

– Kamu harcamalarının genel bütçe içindeki payı, OECD ülkelerinde yüzde 50, bizde yüzde 28. Bunlardan faizleri düşünce: oran onlarda yüzde 45 oluyor, bizde ise yüzde 17′ ye kadar düşüyor. Bu mu, küçültülmesi gereken “büyük” devlet?

Ve ekledi:

– Eğer ekonomik liberalizm siyasal liberalizmi doğuruyorsa, Pinochet nereden çıktı? Kârlılık ve verimlilikle mülkiyet biçimi arasında da bir bağlantı yok Öztin Akgüç zamanında Sümerbank niçin kârlı ve verimliydi?

Din devleti yanlıları.. Etnik bölücüler.. Numaracı cumhuriyetçi, yeni mandacılar..

Bırakın, saldırmayı sürdürsünler Atatürk’e!

Saldırsınlar ki, bizler biraz daha okuyalım, biraz daha araştıralım. Ve Mustafa Kemal’in önderliğindeki Anadolu Aydınlanması biraz daha aydınlansın!

Bırakın da.. Mustafa Kemal’in kim olduğu biraz daha iyi anlaşılsın!

Orijinal Görsel

Yorum ekle

Yorum yaz

Bir Cevap Yazın