Yazı Hakkında

Başlık:Kubilay’lar Unutulmamalı!
Kaynak:Cumhuriyet Gazetesi (s.11)
Tarih: 21 Aralık 1997, Pazar

Yazı

HAFTAYA BAKIŞ

AHMET TANER KIŞLALI

Kubilay’lar Unutulmamalı!

23 Aralık Salı günü, Kubilay olayının 67. yıldönümü.
Nakşibendi Tarikatı üyesi Derviş Mehmet, Menemen’de
şeriat ilan etmişti. Olaya müdahale eden askeri
biriiğin baştnda, Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay
vardı. Şeriatçılar genç subayı öldürüp, kafasını
kestiler.
Ayaklanma çevre ilçelerden gelen askeri biriiklerce
bastınidı. Derviş Mehmet ve etrafındakiler öldürüldü.
Mustafa Kemal Cumhurbaşkanı’ydı.
Olayla ilgili herkesin “ş/dcfeîte”cezalandınlmasını…
Verilen ölüm cezalannın “hemen” uygulanmasını…
Olayın siyasal kaynaklannın araştınlmasını… Ortamın
hazırlanmasına katkıda bulunan basına karşı sert
önlemler alınmasını…
Ve de… Olaya destek veren Menemenlilerin, hatta
seyirci kalanlannın bile başka yertere göç ettirilmesini
istedi. (Ama bu isteğinöen daha sonra vazgeçti.)
Sıkıyönetim mahkemesi, 34 kişiyi ölüm cezasına
çarptırdı. 41 kışiye de ağır hapis cezalan verildi… Asılanlar
arasında, Istanbul’da tutuklanan Nakşibendi
“kutbü’laktab”ı Esat Efendi de bulunuyordu…
Özal’ın içinde bulunduğu Nakşibendi tarikatı mensuplannın
Atatûrk’e karşı tavrmı anlamak için, bu olayı
da unutmamak gerekir.
• • •
Atatürk tarihin tanıdığı er kansız devrimi gerçekleştirdi.
Büyük devrimlerin hemen hepsi kan gölü içinde yapılmıştır..
Fransız devriminde onbinler, Rus devrtminde
yüzbinler.. Uzağa g’rtmeye ne hacet! Humeyni
devriminin köşe başlannda “infaz” ettiklerinin sayısını
yaklaşık olarak bilen bile yok.
Türk devnmi tarihin tanık clduğu “en cüretli” dönüşümlerden
birisidir.
Ama ne halk mahkemelerı kurulmuştur ne de köşe
başlannda giyotinler ya da darağaçlan..
Kurutuş ve işleyişieri, hiçhır devrim mahkemesi ile
karşılaştınlamayacak kadar -ıukuka uygun olan Istiklal
Mahkemeteri’nin verdiği ölüm cezalannın toptam
sayısı 1700 kadardır. Üstelik de bunun 1350 kadan,
“savaş dönemi’ne aittir.
Askerden kaçmak, düşmanla işbirliği, hırsızlık, tecavüzfalan
dahil…
Atatürk, böytesine bir devrimi bu kadar az kan dökerek
nasıl başarabildi?
Bunun iki nedeni vardı.
Birincisi… Büyük devrimcinin, insanınakıllıbirvarlik
olduğuna ve demokratik yöntemlere olan inancı!..
Atatürk inanıyordu ki; bir şeyi halka anlatarak, onu
“ikna” ederek yapmak en geçerli yoldur. Baskı insanlann
yanlış düşüncelerinde direnmelerine yol açar.
Ikincisi… Halkının Atatûrk’e olan inancı!. .Buolmasaydı,
birinci nedenin varlığı tek başına fazlaca bir anlam
taşımazdı. Unutmamalı ki. kanlı devrimlerin öncüleri,
her zaman kan dökmekten hoşlanan insanlar
değillerdir.
• • •
Şeyh Saît ayaklanması. Menemenolayı..Ve~küçûkbenzerieri..
Atatürk öyle bir Türkiye’de yola çıktı. Arkasında, yanm
yüzyıllık tüm aymazlık, sapma ve ihanetlere karşın…
bugün hâlâ ayaklan üzerinde durabilen bir Cumhuriyet
bıraktı.
Nasıl başardı bunu?
Ödünsüz çağdaş bir eğiımi genelleştirerek… Ve
çağdışı başkaldırmalara karşı ödünsüz davranarak..
Uzun yıllar sonra yaşanan bir Maraş, bir Çorum kıyımı..
Ve Sıvas’ta, devletin gözlen önünde, ınançlan
için, düşünceleri için çıra yapılan insanlar..
Çözüm bir kez daha eğıtımi duzeltmekten.. Ve bir
kez daha, çağdışı güçlerin cüretlerinı kırmaktan geçiyor.
Kubilay’lar unutulmamalı!
Eğer unutulmamış olsaydı.. Maraş’lar, Çorum’lar,
Sıvas’lar yaşanır mıydı?!
23 Aralık Salı günü öne-nli bir fırsat. Kubilay’lan
unutturmamanın fırsatı. Karanlık güçlerin cüretlerini
kırmanın fırsatı.
O gün Ege’nin bütün ilencı örgütleri Menemen’de
olacak. “Karanlığa hayır” diyen bütün insanlan da…

Orijinal Görsel

Yorum ekle

Yorum yaz

Bir Cevap Yazın