Yazı Hakkında

Başlık:Külahınız Var mı?
Kaynak:Cumhuriyet Gazetesi (s.3)
Tarih:19 Ocak 1997, Pazar

Yazı

HAFTAYA BAKIŞ

AHMET TANER KIŞLALI

Külahınız Var mı?

Uzun bir kara yolculuğunda yan yanaydık.

ODTÜ mezunu bir mühendisti ADD Kayseri Şubesi’nin etkin üyelerindendi… Söz dönüp dolaşıp Köy Enstitülerine geldi. Çok klasikleşmiş, artık çok kişinin tartışmadan onayladığı bir düşünceyi yineledim;

– Köy enstitüleri kapatılıp yerlerini imam okulları almasaydı, Türkiye bugün büyük olasılıkla çağı yakalamış olurdu…

Gülümsedi:

– Ben de imam-hatip mezunuyum.

Şaşırmıştım.. Sordum:

– Sizin gibi çok var mı?

-Hayır! Ancak birkaç kişi çıkar.. imam-hatip mezunlarının doğal eğilimi, Refah Partisi çizgisidir.

★★★

PİAR’ın RP seçmen üzerinde yaptığı araştırmanın ilginç sonuçları var.

RP seçmeninin sadece yüzde 20.9’u. “dini değerler savunduğu için” oyunu vermiş. Yüzce 65.3’ü partisini “gelenekçi”ama “yeniliklere açık” olarak görüyor. RP’yi ilerde şeriatçıların yöneteceğini düşünenlerin oranı sadece 14.1. “Çağdaş dindar aydınlar” tarafından yönetilmek isteyenler ise bunun neredeyse üç katı.

Refahçıların yarıdan fazlası, İslam ve demokrasinin bağdaşabileceğine inanıyor. Bağdaşmayacağını düşünenler, sadece yüzde 11.6 kadar. (Ama anayasada “Islami hüküm” bulunmasının ülke için yararlı olacağı kanısındakilerin oranı da yüzde 60.6’ya ulaşıyor!..)

Buraya kadar fena değil!

Refah tabanının, büyük çoğunluğuyla “şeriat devleti” yanlısı olmadığı varsayımını doğruluyor. Hatta başörtüsü zorunlu olmalı’ diyenlerin oranı sadece yüzde 17. 8. Ve yüzde 2.1 oranında “başörtüsünün yasaklanmasını” savunan bile bulunuyor.

Ama konunun bir de devamı var

İsrail ile askeri anlaşma ve Çekiç Güç konuları dışında, Refah hükümeti, seçmeninin desteğini büyük ölçüde koruyor. Sadece faz sistemi ve ekonomik konularda, yüzde 42.6 oranında bir hoşnutsuz kesim söz konusu.

Daha da önemlisi RP şu ana kadar seçmeninin sadece yüzde 7’sini kaybetmiş. Yüzde 11.1 kadar da “kararsız” var.. (Üstelik yeni seçmen kazanıp kazanmadığı, bu araştırmanın dışında kalıyor.)

Bu tabloyu nasıl yorumlamalı?

Birincisi, RP’nin seçim başarısının temel nedeni “din,” değil. Ama RP iktidarı uzadıkça, yerleştikçe, “dinsel öğeler”giderek daha öne çıkabilir.. Ekonomideki ve “adil düzen” umutlarındaki sönüklük, din sömürüsüne sarılmayı daha da zorunlu kılabilir.

İkincisi RP’nin göreceli yükselişinde, yüzer gezer “tepki oyları” önemli rol oynamıştı. Haksızlığa, ahlaksızlığa, toplumsal adaletsizliğe, Batı’nın ikiyüzlülüğüne tepkiydi bunlar. Ama bu oylar, başka seçenek oluşturulamazsa, giderek kalıcı “dinci” oya dönüşebilir.

Gözlük bir kere seçilince, dünya artık o gözlüğün camındaki renklerle görülür!

★★★

“Refah niçin yüzde 20 kadar oy aldı?” sorusunun yanıtı çok verildi.. Açık.

Din elbette ki bu dünyadan umudunu kesen insanlar için bir “sığınak”. Ama araştırmaya göre. RP seçmeni için de öncelikli ekonomik sorun “işsizlik her iki RP’li seçmenden birisi, varlıklılarla yoksullar arasındaki gelir ve yaşam biçimi uçurumunun giderek arttığına inanıyor.

“Refah oylan nasıl azalır?” sorusunun yanıtı da işte burada gizli

RP, düzendeki bozukluğa karşı ‘‘şeriatçı” seçenek olarak ortaya çıktı. Ama o çarpıklıkların Çağdaş” seçeneği hâlâ ortada yok!

Ya tutarsızlıktan, ya da güçsüzlükten dolayı yok!
ANAP -özellikle yerel yönetimlerde- şeriatçı eğilimlerin destekçisi konumunda.. DYP boğazına kadar “şaibe” batağında. DSP antidemokratik bir yapı içinde kısır.. CHR tutarsız ve güçsüz.

‘‘RP’ye yarım iktidar verelim de yıpransın!” beklentileri henüz gerçekleşmiyor. Tersine, RP bir yandan devlete “dana da” yerleşiyor: bir yandan da geçici seçmenini “kalıcı” yapacak olanaklara daha çok kavuşuyor.

Bu iktidardan duş kırıklığına uğrayanların gidebileceği başka bir yer var mı?

CHP ile DSP, tutarlı bir yapıda birleşerek seçmenin karşısına çıkabiliyorlar mı? Çağdaş bir “hakça düzen” bayrağını yeniden dalgalandırabiliyorlar mı?

İşte asıl sorun burada! Yoksa Refah ‘ta değil!..

Orijinal Görsel

Yorum ekle

Yorum yaz

Bir Cevap Yazın