Yazı Hakkında

Başlık:Kültür Bakanlığı Rezaleti!
Kaynak:Cumhuriyet Gazetesi (s.3)
Tarih:28 Şubat 1997, Cuma

Yazı

HAFTAYA BAKIŞ

AHMET TANER KIŞLALI

Kültür Bakanlığı Rezaleti!

RP gemi azıya almış gidiyor

Devleti içten ele geçirip laikliği ve demokrasiyi
adım adım çökertme amacı her geçen gün biraz
daha gerçekleşiyor. Sadece RP’li yerel yönetimlerde şeriatçı kadrolaşma olduğunu sananlar yanılıyorlar.

“Devenin her yanı eğri, neresi düzgün ki” demek
de yanlış. Çünkü eğrilik bazı yerlerde çok daha sakıncalı … Çok daha batıyor.

Refah kafası, Kültür Bakanlığı’nı çökertmek için
sinsi ve kararlı!

★ ★★

Devlet Opera ve Balesi bütçesinden kesilen 50 milyar lira, Hacıbayram Camisi çevre düzenlemesine aktarıyor. Oraya yeni kaynak aktarımı için
Meclis’te yapılan girişime ise bizzat RP’li bakan karşı çıkıyor. Engelliyor.

CSO’nun ödenekleri kısılıyor.

Göreve geldiğinden beri sanat kurumlarına adımını bile atmamış olan Kahraman adlı bakan, sanat kurumlarında görev alacak yabancı sanatçıları kendi onayına bağlıyor… Hem de yasa hükmüne göre, bu yetki genel müdürde olduğu halde.

Amaç engellemek… Yavaş yavaş ölüme terk etmek.

Opera ve Bale genel müdür yardımcılığına, yasadışı bir atama yapılıyor. Sanatçılıkla hiç ilgisi olmayan biri getirilmek isteniyor… Özel yasası ve tüzel kişiliği olan kurumun genel müdürü Hüseyin
Akbulut direniyor. Ve Danıştay ona hak veriyor.

Bakan yargı kararına saygı duyacağına, Akbulut
hakkında soruşturma açıyor.

Taksim’e cami olayına soğuk bakan Prof. Eyice’yi, “hakaret ederek” görevinden alıyor. Sivil toplum örgütlerine tahsis edilmiş binalara el koyuyor.
Bakanlığın geleneksel Atatürk Takvimi’ni “para yok” gerekçesiyle bu yıl yayımlatmıyor.

Ama Halveti Tarikatı Şeyhi Şabanı Veli’nin hayatını anlatan bir belgeselin yapımı için 10 milyar lira ayırıyor.

Yüzlerce kişiyi görevden alıyor. Bakanlığı imam
okulu mezunları ile dolduruyor. İyi Kuran okuyanlar için kadrolar oluşturuyor…

Şeriatçı çevreleri rahatsız eden, ama iki yıldır ‘kapalı gişe ‘ oynayan Azizname, Devlet Tiyatroları’nın mart ayı programında yok!

RP, Cumhuriyet in temelinde olan çağdaş kültür anlayışından intikam alıyor. Atatürk’ün Kültür Devrimini yıkmakta kararlı!

Hem de -eğer varsa- hukuk devletini çiğneyerek…

Hangi hakla?

Yüzde 20’lık oyla mı?

Kültür Bakanlığı’nda bugün bir rezalet sergileniyor. Son perdesinde de bakanlığın eski müsteşarı Tevfik Rüştü Gökalp’e karşı takınılan tutum var.

Gökalp önce müsteşarlıktan müşavirliğe almıyor. Kemalistlere karşı duyulan kin, bu kadarla doymuyor… Bu kez de eski müsteşar, Anadolu’ya sürülmek isteniyor.

Çankaya’daki Demirel bu rezalete onay verecek mi, ortak olacak mı?

★★★

Devlet Opera ve Balesi, geçen yıl 558 temsil vermiş. İzleyici sayısı 390 bini aşmış… Gişe geliri son iki yılda birkaç katına çıkmış.

Evrensel yapıtların yanı sıra 14 de yerli yapıt sergilenmiş.

Opera, bale, senfoni orkestraları, konservatuvarlar, bir ülkenin çağdaşlık ölçütleridir. Kurtuluş Savaşı sonrası Türkiyesi’nin, yıkıntılar arasında kurduğu kurumlandır bunlar.

Avrupa Birliği’ne girmeye can atan bir Türkiye’nin
“en güçlü silahları”dır…

Bir “Yunus Emre Oratoryosu”, yıllar önce NewYork’ta, Birleşmiş Milletler de Türkiye’ye büyük saygınlık kazandırmıştı… Şimdi İstanbul’dan Ankara’ya, Aspendos’tan Efes’e, uluslararası düzeydeki müzik şenliklerimiz ve o şenliklerimizdeki operalarımız, balelerimiz, orkestralarımız, solistlerimiz
bize ne sağlıyor?

Yüzbinlerce turistin “bambaşka bir Türkiye“ imgesi ile yurdumuzdan ayrılmasını!.. Bu topraklarda konuk olmadığımızı anlamalarını!.. Çağdaş uygarlık düzeyini, bir ucundan da olsa yakaladığımızı görmelerini!..

Kaldırın operayı, baleyi, tiyatroyu… Türkiye’nin bir Suriye’den, Irak’tan ne farkı kalır? Operası, balesi olmayan demokratik bir toplum gösterebilir misiniz?

★★★

RP’nin amacının ne çağdaşlık ne de demokrasi
olmadığını biliyoruz…

RP yönetimindeki bir Türkiye’nin, her geçen gün
biraz daha çağdaşlıktan ve demokrasiden uzaklaştığını da biliyoruz!

Tıpkı “başına balyoz inip “demokrasiye paydos dendiğinde, o demokrasiyi en çok arayanın RP olacağım da bildiğimiz gibi!…

Orijinal Görsel

Yorum ekle

Yorum yaz

Bir Cevap Yazın