Yazı Hakkında

Başlık:Küreselleşme ve Kemalizm
Kaynak:Cumhuriyet Gazetesi (s.3)
Tarih:03 Nisan 1996, Çarşamba

Yazı

HAFTAYA BAKIŞ

AHMET TANER KIŞLALI

Küreselleşme ve Kemalizm

“Emperyalizmin Yeni Masalı”.. Işık Kansu’nun “küreselleşme ideolojisi”ne ışık tutan dizisini, her aydının okuması gerekiyordu.

Küreselleşme ideolojisi, geri kalmış ülkeler ve emekçi kesimler için ne anlam taşıyor? “Sivil toplum” laflarının arkasında yatan gerçek nedir? Etnik ayrımcılık, mezhepsel ayrımcılık, köktendincilik niçin gündeme geldi?

Ulusal devlet niçin hedef yapıldı? Oklar niçin Kemalizme çevrildi?

Küreselleşmenin geleceği nedir?

Prof. Sencer Ayata, Prof. Alpaslan Işıklı, Prof. Cem Eroğul, Doç. Gencay Şaylan, Prof. Korkut Boratav, Prof. Anıl Çeçen, Doç. Haluk Geray’ın katkıları ile… Cumhuriyet gazetesi, bir kez daha, farkını fark ettirdi.

★★★

Küreselleşme nedir?

Marx‘ın “işçi sınıfı enternasyonali”nin yerini, “sermayedar sınıf enternasyonali”ni almasıdır. “Emeğin vatanı yoktur” sloganının yerini, “Sermayenin vatanı yoktur” sloganını almasıdır… Sermayenin önündeki
ulusal engellerin kaldırılmasıdır.

Sermayesi en güçlü ülkelerin egemenliğinin perçinlenmesidir.

Yani küreselleşme, emperyalizmin yeni ideolojisidir!

Bu kısa giriş bile, küreselleşme ideolojisinin niçin ulus-devleti hedef aldığını göstermeye yeter… Türkiye’de niçin, Kemalizmi yıkmak amacıyla, her türlü
aracı kullanmaktan çekinmediğini ortaya koyar.

Eroğul’un deyişiyle; “pazarlığını güçlü bir ulusal devletle yapmak yerine, zayıf bir yerel birimle yapmak” elbette ki emperyalizmin işine gelir.

Durum böyle olunca da yeni emperyalizmin, “etnik bölünme”ler başta olmak üzere, hemen her türlü bölünmeye niçin destek verdiğini anlamak kolaylaşır.

Ama “yeni dünya düzeni”, emperyalist devletlerin ulusallığına karşı değildir. Emperyalist devletlerin önünde engel gibi görünen, “orta boy’ devletlerin
ulusallığına karşıdır.

Hadi Japonya’yı bir yana bırakın; Avrupa’da bile ulusal devlet ortadan kalkıyor mu?

Hayır!

Avrupa Birliği -ulusal devletlerin ortadan kalkışı değil- bir dayanışma içine girmesidir… Üst düzeyde bir “çıkar birliği” yapmasıdır.

Ama “petrol zengini” Ortadoğu ‘ya önerilen model; ulusal devletlerin yerini alacak “etnik devlet”lerdir… Ve bunun üstelik çok yeni bir yanı da yoktur.

“Böl ve yönet” tarih kadar eskidir!

★★★

Ulusal devleti savunmak, elbette ki kapılarını dışarıya kapatmak anlamına da gelmiyor. Türkiye’de ulusal devletin temellerinin atıldığı Atatürk döneminde
bile, bu anlamı hiçbir zaman taşımamıştı.

Türkiyede ulusal devlet kurulurken birçok bölgesel işbirliği ve dayanışma girişimlerinin öncülüğünü kim yapmıştı? ”Tam bağımsızlık” ilkesinin savunucusu olan Atatürk!

Almanya, İtalya, Avrupa Birliği’ne girerken ulusal devletten vaz mı geçti? Fransa, Avrupa ile bütünleşebilmek için Brötonlara, Korsikalılara bağımsızlık mı verdi?

Hayır!

Cem Eroğul, bugünün bağımsızlık ve ulusal devlet anlayışını çok güzel açıklıyor:

“Üretim düzeyinin bugünkü gelişmişlik düzeyinde, dünya iktisadi-ticari ağından tam bağımsız bir ortam düşünmek olanaksızdır. Bugünkü devletin bağımsızlığını, eski ulusal sermaye günlerinde, bir sendikanın sarı sendika olmamasına, gerçekten işçinin sendikası olmasına benzetmek gerekir. Nasıl ki eskiden ‘sendikalar bağımsız olmalı’ dediğimizde, bunu, sendikalar ulusal yaşamın dışına çıkmalı anlamında söylemiyor idiysek, bugün ‘ulusal devlet bağımsız olmalı’ dediğimizde, onu da ulusal devlet dünya ilişkilerinden kopmalı anlamında söylemiyoruz.”

Öyleyse dışa açılmada ölçüt nedir?

Ulusal çıkarların öncelik taşıması ve “eşitlik” ilkesine uyulmasıdır!

★★★

Ulusal devlet varlık nedenini yitirmedi. Ama ulusal devletin savunucusu olan temel güç değişti… Sermayedar sınıfların yerini emekçi sınıflar aldı.

Eskiden sermayedar sınıf, kendini korumak için ulusal devleti kalkan olarak kullanırdı. Şimdi sermaye uluslararası düzeyde bütünleşince, karşısında geleneksel sendikaların bir güç dengesi oluşturması olanağı ortadan kalktı.

Kol ya da kafa emekçilerinin, artık kendilerini bu uluslararası güce karşı savunabilecekleri tek araç kaldı: Ulusal devlet!

Orijinal Görsel

Yorum ekle

Yorum yaz

Bir Cevap Yazın