Yazı Hakkında

Başlık:Kurultaydan “Şûra”ya…
Kaynak:Cumhuriyet Gazetesi (s.3)
Tarih:17 Mayıs 1996, Cuma

Yazı

HAFTAYA BAKIŞ

AHMET TANER KIŞLALI

 Kurultaydan “Şûra”ya…

Milli Eğitim Şûrası’na sunulan raporlarda bakın ne gibi öneriler var.

– Din derslerine, aptes alma, namaz kılma, camiye
gitme gibi uygulamalarda eklenmelidir. Ve ilkokul birinci sınıftan başlayarak, din dersleri “branş” öğretmenleri tarafından verilmelidir.

– Din dersi ile ilgili saatler arttırılmalıdır. Üniversiteye giriş sınavlarına din dersi ile ilgili sorular konmalıdır.

– Kuran kursları ilköğretimden sayılmalıdır.

  • Genel liselerde Osmanlıca dersi okutulmalıdır . Kuran ve Arapça da seçmeli ders olmalıdır. Arapça ve Osmanlıca ağırlıklı Anadolu liseleri açılmalıdır.

– Sekiz yıllık temel eğitim kapsamında imam-hatip
okullarının orta kısımları kapatılmamalıdır. Tersine imam-hatip ilkokulları da açılmalıdır. Süper imam-hatip liselerinin açılması hızlandırılmalıdır.

– İmam-hatip mezunlarına askeri okullar ve tüm üst
öğretim kuramlarına geçişte fırsat eşitliği sağlanmalıdır. Imam-hatipliler için, devlet kademelerinde kadrolar ayrılmalıdır vb.

★ ★★

Kimdir bu önerileri hazırayanlar?

Milli Eğitim Bakanlığı örgütünde köşe başlarını tutmuş olanlar.

Öğretmen ordusu -tüm ihanetlere karşın- halâ büyük çoğunluğu ile Kemalist çizgide. Ama eğitim kurumlarının başındakiler, genellikle ya din eğitiminden
gelenler ya da o eğilimde olanlar.

Öğretmen, sınıfa Atatürk’ü savunurken bile çekiniyor. Kamu yararına dernek olan, Atatürkçü Düşünce Derneği’ne üye olurken bile çekmiyor Köy Enstitüleri’ni kapatan kafa, şimdi eğitim ordusunu da bozma çabasında…

Ve siz Başbakan olarak bunları görmezden geliyorsunuz. “Şûra “yı açış konuşmanızda, ortaöğretimi de paraf yapmaktan söz ediyorsunuz.

Sağcı kesimin ve özellikle de dinci sağın.. paralı eğitime karşı çıktığını gören var mı?

Niçin karşı çıksınlar ki? Eğitim pahalandıkça, kucaklarına düşen dar gelirli aile çocuklarının sayısı artıyor!

12 bin nüfuslu Ortaca ‘da bile, iki tane dinci yurt var.
Köylerden çocuklar toplanıyor. “Verin bize de eğitelim ’” diye.

Ve eğitiyorlar..

Cumhuriyetin kuruluşunu Atatürk’ün çevresinde yaşayan Falih Rrfkı Atay, bundan yarım yüzyıl önce şunları yazıyordu:

“Cumhuriyetin başlıca gücü ve dayanağı eğitim idi. İrtica da hemen onun üzerine atılmıştır.(…)  İrticanın ikinci saldırışı da kadın hürriyeti üzerine olmuştur. Erkekle eşit kadın düzeni Şarklı olamaz. Nasıl ki müspet bilgiye dayanan ilk eğitim de Şarklı yetiştirmez. ”

Ve ekliyordu:

“İlk iş eski düzenin öğelerini yetiştiren kaynakların
kurutulmasında idi. Yeniden yan yana iki gençlik,
mektep ve medrese gençlikleri yetişmemeli idi. “Öğretim birliği “yargı birliği” gerçekleştirilmeli idi.”‘

Atatürk, cumhuriyeti kurarken ilk iş olarak “öğretim
birliği” ni ve “yargı birliği “ni kurmuştu. Cumhuriyeti
yıkmak isteyenler de ilk iş olarak “öğretim birliğini”ni
yıktılar.

Şimdi Erbakan ve arkadaşları, kendilerine “yargı birliği”ni hedef olarak alırlarken haksızlar mı?

“Kurultay”lardan geldik “şûra” lara..

MC’lerden 12 Eylül’lere ve sonrasına uzanan bir
süreç . Bu sürecin piyonları olan Milli Eğitim bakanlan acaba gecelen huzur içinde uyuyabiliyorlar mı?
Çocuklarının, torunlarının, sokakta rastladıkları gençlerin yüzlerine utanç duymadan bakabiliyorlar mı?

Ya YÖK’ü yaratanlar 0 Anadolu ‘ nun yeni üniversitelerini tarikatçı rektörlere teslim edip, laiklik ve demokrasi karşıtı bir kadronun işgaline terk edenler?

Atatürk ilkeleri” dersini bile, Atatürk düşmanlarına verdirenler?

‘Milli İhanet Eğitimi” RP yaratmadı, Menderes’ten bu yana ANAYOL kafası yarattı. Ama şimdi “Milli İhanet Eğitimi “nin kendisi RP’yi yaratıyor.

Ne zamana kadar?

Kemalistler tek bayrak altında buluşup, Türkiye’nin
geleceğine yeniden yön verinceye kadar!

Orijinal Görsel

Yorum ekle

Yorum yaz

Bir Cevap Yazın