Yazı Hakkında

Başlık:M. Eğitim Bakanı’nın Mektubu!
Kaynak:Cumhuriyet Gazetesi (s.3)
Tarih:13 Ekim 1999, Çarşamba

Yazı

HAFTAYA BAKIŞ

AHMET TANER KIŞLALI

Eğitim Bakanı’nın Mektubu!

Milli eğitimle ilgili son yazım üzerine önce Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Sayın Orhan Özalp aradı ve bazı önemli bilgiler aktardı. Arkasından Bakanın kendisiyle bir telefon görüşmemiz oldu. Ve o görüşmedeki düşünce ve bilgileri, Sayın Metin Bostancıoğlu bir mektupla da yazılı hale getirdi.

Bugün Sayın Bakan’ın mektubunu okurlarımla paylaşmak istiyorum. Mektupla ilgili görüşlerimi ise bir başka yazıya bırakıyorum,

“Sayın Kışlalı,

Köşenizde 1 Ekim 1999 tarihinde yayınlanan ‘Uykusuz Kalın Sayın Bakan’ başlıklı yazınızda eski ve eksik bilgilerin okuyucularınızda yanlış anlama ve değerlendirmelere yol açabileceğini düşündüğümden ve
rahmetli Uğur Mumcu’nun söylediği gibi, ‘bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunamayacağına’ inandığımdan, aşağıdaki bilgileri sevgili okuyucularınızın bilgilerine sunuyorum.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin 1999 yerleştirme sonuçlarına göre, imam hatip liselerinden mezun olanların yüzde 4.77 lisans, yüzde 4 ‘ü ise
önlisans programlarıa yerleştirilmiştir. ÖSYM verilenne göre ilahiyat fakültesini kazananların tamamı imam hatip lisesi mezunudur. Anadolu Öğretmen Lisesi mezunlarının yüzde 53’0 de öğretmen yetiştiren
yüksek öğretim programlarını kazanmıştır. Öğretmen
yetiştiren yükseköğretim programlarına yerleştirilen
33 bin 499 öğrenciden sadece binde 3 oranındaki
984’ü, imam hatip lisesi çıkışlıdır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak yetiştirilmektedir.

Bakanlığımızın laik ve çağdaş eğitim konusundaki duyarlı ve kararlı tutumu ile uygulamalarından kimsenin şüphesi olmamalıdır. İmam hatip lisesi öğretim
programında gerçekleştirdiğimiz yeni düzenleme ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretim programında başlattığımız düzenleme çalışması bunun çok önemli somut örnekleridir.

Bakanlığımız, laik, aydın, Atatürkçü din adamı yetiştirme amacı doğrultusunda imam hatip liselerinde okutulan Kuran-ı Kerim, Arapça, Temel Dini Bilgiler,
Siyer (Hz. Muhammed’in hayatı), Hadis, Fıkıh, İslam Tarihi, Tefsir, Kelam, Hitabet, Mesleki Uygulama ile Karşılaştırmalı Dinler Tarihi meslek derslerinin öğretim programlarını tamamen yenilemiştir.

Yapılan düzenlemede din öğretiminde insana, düşünceye, özgüllüğe, ahlaki olana ve kültürel mirasa saygı temeline dayalı olarak; akılcı yaklaşım, objektif
olma, seçme yeteneği, yaşamın anlamını kavrama, dinsel olguların farkında oluş, sosyal bütünleşme, dayanışma ve hoşgörü, kültürel duyarlılık, iyi ahlak ve dürüstlük, kendini anlama ve keşfetme, kendi başına düşünme ilkeleri esas alınmıştır.

Ders işlenişlerinde ezbercilikten uzak, ‘açıklayıcı anlama yöntemi’ ve ‘akılcı-eteştirel yaklaşım’ öngörülmüştür. Yeni program bu öğretim yılından itibaren
(1999-2000 öğretim yılı) okutulmaya başlanmıştır. Bu düzenlemeye ilişkin olarak gazetenizde 11 Temmuz 1999 tarihinde yayınlanan haberi ilişikte bilgilerinize sunuyorum.

Bakanlığımız ve üniversitelerin işbirliği ile yürütülen diğer bir çalışma ise ilköğretim ve ortaöğretimde okutulmakta olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretim  programının ‘öğrenci merkezli’ olarak yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmadır. Bu çalışma kapsamında İslam dininin iman, ibadet ve ahlak konulan, öğrencilerin gelişim basamaklarına uygun olarak bilimsel ve çağdaş bir anlayışla yeniden hazırlanmaktadır, öte yandan, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 8 yıllık zorunlu eğitim yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte öğretim programları, ders kitaptan ve eğitim araçları konusunda çalışma başlatmış, oluşturulan bir komisyonla, 1980 tarihinden itibaren Talim
ve Terbiye Kurulu tarafından ‘eğitim ve öğretim açısından uygunluk kararı’ alan kitapların tamamı yeniden incelemeye alınmıştır. Yazınızda değindiğiniz, kadının dövülebileceğini savunan ‘Asrın Getirdiği Tereddütler-3’ adlı 1991 yılında yayınlanan kitap da bu komisyon tarafından incelenmiş. 19.6.1998 tarihinde kitabın ‘uygunluk kararı’ iptal edilmiştir. Bu karar Tebliğler Dergisi’nde duyurulmuştur. Bu kitap gibi, Atatürk ilke ve devrimlerine, cumhuriyetimizin temel ilkelerine, Türk milli eğitiminin özel ve genel amaçlarına aykırı ifadeler içeren 52 kitabın uygunluk kararı iptal edilmiştir. Bu kitapların listesi ilişiktedir.

Türk milli eğitiminin amacı, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, çağdaş, laik, demokrat, insan haklarına saygılı, haklarını, görev ve sorumluluklarını bilen, vatan ve ulus sevgisiyle dolu, aydın bireyler yetiştirmektir. Şahsım ve bakanlığımın bütün personeli, bu görevi en iyi şekilde yerme getirmeye devam ediyoruz.

Saygılarımla.

Metin Bostancıoğlu

Milli Eğitim Bakanı.”

Orijinal Görsel

Yorum ekle

Yorum yaz

Bir Cevap Yazın