Yazı Hakkında

Başlık:Mektup…
Kaynak:Cumhuriyet Gazetesi (s.3)
Tarih:18 Kasım 1994, Cuma

Yazı

HAFTAYA BAKIŞ

AHMET TANER KIŞLALI

Mektup…

Bugün çok değerli konuklar var köşemde.

Bir yanda Prof. İlter Turan ile Dr. Mehmet Kabasakal.
Öte yanda Sayın Mahmut Alınak. Tutuklu bir milletvekili.

İki mektup da önemli.

Hem içerikleri ile hem de altlarındaki imzalarla.

Sayın Turan ile Kabasakal, “Solda Yeni Bir Parti mi? “başlıklı yazımda eleştirdiğim bazı düşüncelerin yanlış anlaşıldığı kanısındalar Şöyle diyorlar:

“1- Bize atfettiğiniz ‘Merkezden değişme modeli yanlıştır’ cümlesi bize ait değildir. Toplantıda söylediğimiz: ‘Merkezden değişme modelinin günümüz ihtiyaçlarına cevap vermediğidir’. Bu modele göre oluşmuş idari ve siyasi yapının bugün artık toplumun gelişmesini ve ilerlemesini engeller hale geldiğidir. ‘Merkezden değişme modeli
her zaman her koşul altında yanlıştır’ gibi dogmatik bir saplantımız yoktur.”

“2- Dinleyiciler arasında yer aldığınız toplantıda geçmişimizle barışık olduğumuzu açık ve kesin bir dille ifade ettik. ‘Türkiye için değişme ve yenileşme politıkaları öneren bizler, bugüne kadarki çizgimizle tutarlı olarak Mustafa Kemal ‘in o günün koşullarında doğruyu yaptığına inanıyoruz.”

“3- Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyeti, O’nun öngördüğü çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırabilmek için, Türkiye de yönetimin, ekonominin ve toplumsal yaşamın, yargının yeniden yapılanması gerektiği düşüncesindeyiz “

“4- Cumhuriyet’in numaralanmasına hep karşı çıktık,
ama Türkiye ‘nin bir düzen değişikliği ihtiyacı içinde olduğunu hep savunduk.”

“5- Önerdiklerimizin tümü kamuoyunun tartışmasına açıktır. Tartışılarak geliştirilecektir. Toplum beğenir, benimser ve destek verirse, bunu uygulayacak bir siyasal hareket de bulunur.

★★★

Bu kısa ve özlü açıklamaya memnun olduğumu söylemeliyim.

Bazı temel’ yanlışlara onların da karşı çıkmaları güzel
bir şey. ‘Düzen değişikliği’ gereksinmesini ise Kemalizme
inananların yadsımasına olanak yok.

Atatürk’ün 71 yıl sonra görmek istediği Türkiye’nin bu
olmadığını daha geçen gün yazmıştım. 21. yüzyılın gerektirdiği düzeni, ne ‘adil düzen’ bayrağı altındaki ‘eski sağ’ getirebilir ne de numaralama meraklısı yeni sağ’.

Düzen değiştirme işlevi ‘tarihsel’ olarak solundur!
Anadolu gerçeğinde ise, ‘Kemalist sol ‘undur!

★★★

Mahmut Alınak’ın mektubunda da şu satırlar var:

Türk halkı, demokrasi mücadelesinde sayısız önderini, evladım şehit veren, katliamlar gören: aydını, işçisi ve gençliği ile büyük acılar çeken bir halktır. Kendisine karşı yürütülen politik, ideolojik ve kültürel bunca saldırılara rağmen, Türk halkı bugüne kadar devrimci özelliklerini korumasını bilmiştir. (…)”

“Türk halkı adına yapılan haksızlıklar, acıdır ki Türk halkının haberi olmadan, bilgisi ve onayı alınmadan yapılıyor.
Bu insanlık suçunda hiçbir sorumluluğu ve günahı olmadığı halde, Türk halkı bu suça ortak edilmek isteniyor. Oysa bunu haketmemiştir.”

Sayın Alınak, mektubunu benim Zola ve Dreyfüs’ten söz eden yazımdan sonra yazmış. Ama elime yeni geçti.
Şöyle bağlıyor:

“Türk aydınlan, Türk halkının yarattığı değerleri ve ilerici gelenekleri yaşatmak, E. Zola ‘nın yaptığı gibi kendi halkının onurunu korumak ve yüceltmek gibi bir görevle karşı karşıyalar. Zola ‘nın mücadelesini yüreğinde hisseden  Türk aydmlarının her geçen gün daha da artacağı inancı içinde, size teşekkür ediyor, en içten sevgi ve saygılarımı
sunuyorum.”

Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak cezaevinde Ama milletvekilliği sürdüğü için, yasa önerileri ve soru önergeleri
TBMM’de işleme konuluyor. Ve kendisi de hukukçu olan
TBMM Başkanı Sayın Cindoruk şunlar söylüyor:

– Alınak şikâyetlerinde haklıdır. Halen milletvekilidir ve
sadece dokunulmazlığının kaldırıldığı dosyalardan yargılanması gerekir. Dileğim, beraat edip en kısa zamanda aramıza dönmesidir. ”

Eklenecek tek bir şey var:

—Ne yazık ki, şiddetin tırmandığı yerde demokrasi her zaman geriler!.. Ve silahların sesi, aklın sesini çok zaman bastırır!..

Orijinal Görsel

Yorum ekle

Yorum yaz

Bir Cevap Yazın