Yazı Hakkında

Başlık:“Milliyetçi Sol!…”
Kaynak:Cumhuriyet Gazetesi (s.17)
Tarih: 31 Temmuz 1994, Pazar

Yazı

HAFTAYA BAKIŞ

AHMET TANER KIŞLALI

“Milliyetçi Sol!..”

Sayın Zülfü Livaneli “sol” üzerine bir yazı yazmış. Başlığı da “Milliyetçi Sol”..
Yazan herhangi bir kişi olsa, üzerinde durmazdım. Ama sanatçılığına ve birikimine saygı duyduğum bir isim. Üstelik de, son yerel seçimlerde “sol”un İstanbul’da vitrini olmuş.
Sayın Livaneli, “milliyetçi sol” olarak nitelendirdiği bir kesime yükleniyor. Onlara solcu olarak verilen desteği, destek verenlerin “cehaleti” ile açıklıyor.
Peki nedir bu “milliyetçi sol”un özelliği?
Yazıda bu sorunun yanıtı da var:
“1. Genel olarak ordudan ve bazı darbelerden yana olmak.
2. Sıkı sıkıya devletçiliğe sarılmak.
3. Birçok komşu ülkeye düşmanca tutum sergilemek.
4. Şoven bir milliyetçiliği ön plana çıkarmak.”

★★★

Bu söylenilenlere bakara, Sayın Livaneli’nin kimleri kastettiğini anlamak olanaksız. Ama yazısına koyduğu başlık var ya.. onun verdiği açık bir ipucu var.
Kastedilen Mümtaz Sosyal’dır. Benzer bir çizgiyi basında ve soldaki siyasal partiler içinde savunanlardır.
Çünkü SHP içinde Kemalist devrimci çizgiyi sürdüren bu kesime verilen isim “Ulusalcı Sol”dur. Livaneli, sadece “ulusalcı” sözcüğünün eski dildeki karşılığını tercih etmiştir…
SHP’nin İstanbul belediye başkan adayı haklı mı?
1) Solcu genel olarak ordudan ve darbelerden yana olmaz; solcu “sol”dan yana olur!
Ordu eğer çağdışı bir rejimin bekçisi ise, solcu orduya karşıdır. Darbe eğer demokratik bir rejimi yıkıyorsa darbeye karşı, gerici ve baskıcı bir rejimi deviriyorsa darbeden yanadır.
Atatürk ve Lenin’in yaptığı da bir anlamda “darbe” değil miydi?
Solcu, tutumunu kişilere ya da kurumlara göre belirlemez. Onların davranışlarına ve o davranışların sonuçlarına göre belirler.
2) Solcu için devlet bir amaç değil, araçtır!
Devlet, sınıflar ve bölgeler arasındaki uçurumların azalmasına, yaşam koşullarının iyileştirilmesine, insanların daha özgürce yaşamasına katkı yaptığı ölçüde iyidir. Toplumsal ayrıcalıkların bekçiliğini üstlendiği oranda kötüdür.
Solcu, devlete karşı olmaz; devletin kötüye kullanılmasına karşı olur. Devletin, özelleştirme perdesi arkasında “yağma” edilmesine karşı olur..
3) Solcu için bütün insanlar da bütün uluslar da eşittir ve saygıya değerdir!..
Ama solcu, aynı saygıyı kendisine ve kendi ulusuna da gösterilmesini bekler.. Kıbrıs Türkü’nü yok edilmekten ya da ikinci sınıf insan olarak sürünmekten kurtaran bir orduyu “işgal gücü” diye nitelendirmeyi solculuk saymaz, aymazlık sayar…

★★★

“Ulusalcı” solu, yani Kemalist devrimci solu “Nazizim” olarak nitelendiren Sayın Livaneli şöyle diyor:
“Sol ne zamandan beri militarizmin, şovenizmin, devlet sömürüsünün, Kürt düşmanlığının, Yunan nefretinin adı oldu?”
Doğrusu yakıştıramadım.
Bu söylediklerinden hiçbirisi saldırdığı kesimde yoktur!
Ama o sözlerin gerisinde, galiba bir karalama içgüdüsü vardır.. Seçim kampanyasında sağa karşı sergilediği hoşgörüyü ve anlayışı, “gerçek” soldan esirgemek vardır..

★★★

Cumhuriyet tarihi örnekleri ile doludur. Devlet sağa hizmet için de kullanılabilir, sola hizmet için de..
Elbette ki devletçilik tek başına solculuk sayılmaz.
Peki, kuşaklar boyu özverilerle oluşmuş bir birikimi, iç ve dış çıkar çevrelerine “peşkeş” çekmek, bir “neye malolursa olsun”cu özelleştirme isterisine tutulmak mıdır solculuk?
Bölgeler ve sınıflar arasında korkunç uçurumlar varken -ve bunun yarattığı ağır sorunları toplum olarak yaşarken- “Altıok”un devletçiliğini yok etmeye çalışmak mıdır solculuk?
Kıbrıs Türkü’nü Rumların, Güneydoğu halkını PKK’nin insafına terketmek midir solculuk?
Bu topraklar üzerinde yaşayan herkesin eşit haklardan yararlanmasını savunmak mı, yoksa aralarındaki farklılıkları kurumlaştırmaya çalışmak mıdır solculuk?
Kemalizmin, emeği “en yüce değer” sayan Halkçılık ilkesi midir solculuğa ters düşen? Yoksa bu topraklar üzerinde yaşayan herkesi, “din” ve “ırk” ayrımı gözetmeden aynı ulusun bireyleri sayan Milliyetçilik ilkesi midir “Nazizm” olarak nitelendirilmesi gereken?
Ve son bir soru:
Mümtaz Sosyal mı solcudur, yoksa Cem Boyner mi?
Soru yanıtlanmalı ki, insanların -şaşırmamaları için- sağlarına sarmısak sollarına soğan asıp asmamak gerektiğini bilelim!..

Orijinal Görsel

Yorum ekle

Yorum yaz

Bir Cevap Yazın