Yazı Hakkında

Başlık:Neler Yapılabilir?
Kaynak:Cumhuriyet Gazetesi (s.3)
Tarih:06 Eylül 1996, Cuma

Yazı

HAFTAYA BAKIŞ

AHMET TANER KIŞLALI

Neler Yapılabilir?

“Bir araya gelebilmek başlangıçtır; Bir arada kalabilmek gelişimdir. Birlikte çalışabilmek ise başarıdır.”

ANAÇEV’in (Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı) çağrısı bu tümcelerle başlıyor. Ve şöyle devam ediyor:

“Daha aydınlık bir Türkiye için, daha güzel yarınlar için ‘Ben ne yapabilirim’ diyorsanız Gelin bize katılın! El ele verelim, çoğalalım!”

Yekta Güngör Özden’den Türkan Saylan’a, Gürer Aykal’dan Bozkurt Güvenç’e, Yiğit Gülöksüz’den Dinçer Sümer’e, Necla Arat’a çok sayıda tanınmış bilim adamının, işadamının, gazetecinin, yazarın, sanatçının, eski siyaset ve devlet adamının isminin yan yana olduğu bir vakıf bu.

Amaç?

“Yoksulluk ya da yalnızlık” içindeki çok sayıdaki gencimizi, karanlık güçlerin yurt ve yardımlarına muhtaç olmaktan kurtarmak..” Atatürk ilkelerine bağlı yurt sorunlarına duyarlı, özgür düşünebilen” çağdaş gençler yetiştirmek.

Parası olan, para yardımı ile vakfa destek olabilir. Ama bunun yanında, vakfın başlattığı üç kampanya daha var.

Giymediğiniz giysileri, raflarınızda sus haline gelmiş kitapları, artık dinlemez olduğunuz kasetleri de verebilirsiniz. Ya da bir “ANAÇEV gönüllüsü” olabilirsiniz! (Faks. 312-427 83 Q3. Tel. 312-468 5300/2320)

★★★

Neler yapılabilir?

Bu sorunun somut yanıtlarından birisini de Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kadıköy Şubesi’nin bir yayınında gördüm.

Çeşitli komisyonlar oluşturmuşlar.

“Üyelik Komisyonu”nun iki işlevi var. Bir yandan yeni üyeler kazanmaya çalışmak, öte yandan var olan üyeleri “etkin” kılmak Onlardan en üst düzeyde yararlanmanın yollarını aramak.

“Kamuoyu Oluşturma Komisyonu” toplantılar, seminerler, imza kampanyaları düzenliyor. Yerel bir radyoda düzenli programlar yapıyor. Bölgenin milletvekillerini ilkeler doğrultusunda daha duyarlı yapmak için sistemli çaba sarf ediyor.

“Toplum Hizmetleri Komisyonu”nun etkinlikleri çok yaygın; “Muhtaç gençlere burs sağlamak… Sağlık, kitap, giyim, yemek gibi konularda yardımcı olmak… Hatta onları toplu halde tiyatroya, konsere götürmek…”

“Pilot Bölge Komisyonu” Yeni Sahra ve Barbaros mahallelerinde planlı bir çalışma yürütüyor. Kadınlara, erkeklere, çocuklara yönelik ayrı ayrı etkinlikleri var. Yoksul ailelere yardım yapıyor.

Hukuk Komisyonu, Çevre Komisyonu, Eğitim Komisyonu, Çağdaş Yaşam Çocuk Kulübü, Toplumsal Etkinlik ve Finans Komisyonu…

Çok sayıda gönüllü çalışıyor. Ve karamsarlıktan umutsuzluktan kurtuluyor!

★★★

Atatürkçü Düşünce Dernekleri de, yer yer çok güzel ve etkili çalışmalar yapıyorlar. Bunlardan birisi de Edirne ADD.

Çok bilinçli, birikimli ve etkili bir Kemalist olan Prof. Ahmet Saltık yönetimindeki dernek, hedef kitle olarak ortaokul ve lise öğrencilerini seçmiş. Ve de -doğal olarak- onları yetiştiren öğretmen kesimini.

Gönüllü eğitimciler de özel bir eğitimden geçirilmiş. Üniversitede Atatürkçü Düşünce Kolları oluşturulmuş.

Yerel basında ve TV’lerde, derneğin hazırladığı bilgiler, belgeler, izlenceler sık sık yer alıyor. Özenle hazırlayıp çoğalttıkları ve dağıttıkları metinler arasında şunlar var:

Kemalizm öğretisinin ana çizgileri üzerine bir özet
– Atatürk’ün yazdığı Yurttaşlık Bilgileri kitabından seçme bölümler-Atatürk’ün laiklik, din, düşünce özgürlüğü, demokrasi, devletçilik gibi konulardaki temel görüşleri…

UNESCO’nun 1991 yılında, 156 ülkenin oybirliği ile aldığı karar metni ise, binlerce basılmış. Evlerin, işyerlerinin kapılarına, okullara, Aygaz bayilerinin önlerine kadar asılmış… Ve bunlar yapılırken, RP’nin en çok oy aldığı mahallelere öncelik verilmiş.

Kocaman harflerle, karardaki Atatürk’le ilgili şu nitelendirmeleri neredeyse okumayan kalmamış:

“Uluslararası anlayış ve barış yolunda çaba harcamış üstün bir kişi, olağanüstü bir devrimci, sömürgecilik ve emperyalizme karşı savaşan ilk önder, insan haklarına saygılı, dünya barışının öncüsü, insanlar arasında hiçbir renk, din, ırk ayrımı gözetmeyen
eşsiz devlet adamı…”

Orijinal Görsel

Yorum ekle

Yorum yaz

Bir Cevap Yazın