Yazı Hakkında

Başlık:Niçin Mümtaz Soysal?
Kaynak:Cumhuriyet Gazetesi (s.3)
Tarih:18 Ocak 1995, Çarşamba

Yazı

HAFTAYA BAKIŞ

AHMET TANER KIŞLALI

Niçin Mümtaz Soysal?

Çok kişinin dikkatinden kaçtı.

Önce Sağlar‘ın, sonra Karayalçın’ın danışmanlığını yapmış olan bir isim, geçen hafta bazı “önemli” ziyaretler yaptı. İsmail Cem ve Ercan Karakaş’a bir öneri götürdü:

– Biriniz genel başkarn olun, ötekiniz de genel sekreter!
Verilen haberlere göre; ikisi de öneriye sıcak yaklaştılar.
Kimdir bu öneriyi yapan?

Atatürk’ten ve Kemalizmden soyutlanmadan Türkiye’de sosyal demokrat olunamayacağını savunmak için kitaplar yazan birisi. SHP’li eski Kültür Bakanı adına katıldığı bir açıkoturumda; Mustafa Kemal‘i ‘faşizmin etkisinde kalmak’la suçlayan birisi.

Niçin başkalarına değil de Sayın Cem ile Sayın Karakaş’a gitti?

Çünkü Sayın Cem’in Kemalizmi solculuk saymadığı biliniyor. Sayın Karakaş ise ondan da ‘ileri'(!).. Kemalizmin ‘halkçılık, devletçilik ve ulusçuluk’ oklarının çöpe atılmasından yana olduğunu hiç saklamıyor.

★★★

Niçin Mümtaz Soysal” sorusunun üç yanıtı var.

Birincisi ‘ideoloji’ ile ilgili.

Karayalçın-Sağlar çizgisi, üstü örtülü bir ‘2, cumhuriyetçilik‘ idi, Cem-Karakaş çizgisi ‘altı ok’lu bayrağı alıp tarihe gömmeyi hedefliyor. İki ekibin de hem akıl hocaları hem de destekçileri numaracı cumhuriyetçiler.

Baykal’ın ise, net bir çizgisi zaten yok! CHP Genel Başkanlığı ‘nda. yola önce numaracı cumhuriyetçilerle çıkmakta hiçbir sakınca görmedi. Taban bulamadığını görünce, en hızlı ‘Atatürkçü’ oldu…

İlhan Selçuk, geçenlerde şöyle diyordu:

– Konuşmalarımda Atatürk ‘ün adı geçince yer yerinden oynuyor. ‘Sosyalizm’ deyince, hiçbir heyecan belirtisi yok.
Gençlik ne kadar değişmiş!

‘Altı ok’lu partiler çökerken Kemalizm yeniden doğuyor…
Sanki ‘acıklı bir güldürü‘ yaşıyoruz.

Ve ortadaki adaylar arasında -ideolojik olarak- Kemalizmi ‘bayrağı‘ ile buluşturabilecek çizgide tek bir isim var Mümtaz Soysal.

★★★

Yanıtın İkincisi ‘yapı‘ ile ilgili.

Bıkıp usanmadan yinelediğimiz “İki yanlıştan bir doğru
çıkmaz!” gerçeğini artık herkes kabul ediyor. Belki ‘sıfırdan başlayıp’ yeniden yapılanma üzerinde bile uzlaşma sağlanabilir

Ama “Nasıl bir yapı?” deyince, çok kişinin kafası gene
kanşık.

Partiyi hâlâ kapış: herkese açık bir ‘Mevlana tekkesi‘gibi düşünenler var. Sayın Gürkan’ın, farklı görüş ve çıkarda olanların yan yana oluşturacakları ‘federasyon’ görüşü bile, bir ara ciddi ciddi tartışılmıştı.

‘Yapı tutarlılığı’ olmadan, ideolojik tutarlılık olur mu?

‘Deneyim‘e, yıpranmamış deneyimli isimlere evet! Ama tutarsızlığa hayır!

Ve yıpranmışları, kişisel amaçlarını toplumsal amaçların önüne geçirenleri, devre dışı bırakmayı, ‘tavan’da da ‘taban‘da da tutarlılığı sağlamayı, ‘vazgeçilmez‘ sayan isim de gene Mümtaz Soysal.

★★★

Yanıtın üçüncüsü ise Ecevit ile ilgili.

Sayın Ecevit, SHP’nin sadece yapısal bozuklugu’nu -haklı olarak- eleştirmiyordu… Aynı zamanda, ‘ideolojik‘ yanlışlıklarına ve  tutarsızlıklarına da karşıydı.

SHP ile yan yana görülmekten kaçınmasının bir temel nedeni de buydu. 0, ideolojik yanlışlıkların kendi partisinin görüntüsünü de olumsuz etkilemesinden çekiniyordu.

Eğer Sayın Soysal’ın sözcülüğünü yaptığı çizgi, ‘birleşik parti‘ye egemen olursa.. parti, kamburlarından kurtulup tutarlı bir çizgide yeniden yapılanırsa.. ortaca ‘haklı‘ bir eleştiri nedeni kalır mı?

Kimse düş kurmasın; Böyle bir gelişme bile, solun ‘tek çatı’da buluşacağı anlamına gelmez! Ama -hiç değilse- solda bir seçim işbirliği’, bir dayanışma’ ortamının oluşacağı anlamına geliri!..

Niçin Mümtaz Soysal?

İşte bu ‘üç neden ’den dolayı!..

BU ÇAĞRIYA KULAK VERİN Prof. Türkan Saylan telefon etti. Uğur Mumcu için açılan imza kampanyasında 800 bin imzaya ulaşılmış. Ama erek bir milyon imza’ ve zaman daralıyor. Kolları sıvamanın ve çok anlamlı bir ‘demokratik gösterisi’ne katkıda bulunmanın tam zamanı!

Orijinal Görsel

Yorum ekle

Yorum yaz

Bir Cevap Yazın