Yazı Hakkında

Başlık:Özel, Her Zaman Güzel midir?
Kaynak:Cumhuriyet Gazetesi (s.3)
Tarih:21 Ekim 1994, Cuma

Yazı

HAFTAYA BAKIŞ

AHMET TANER KIŞLALI

Özel, Her Zaman Güzel midir?

Türkiye’yi ziyaret eden bir Fransız gruba konuşma
yapmam istenmişti. Gazeteci ve işadamlarından kurulu
bir gruptu… Konuşmanın bitiminde sorular geldi:

– Türkiye’nin gündeminde özelleştirme var. Kemalizmin “devletçilik” ilkesi ile özelleştirme bağdaşır mı?

Kendilerine Kemalist tek partinin 1935 programından
devletçilik maddesini okudum:

“Özel çalışma ve faaliyeti esas tutmakla beraber,
mümkün olduğu kadar az zaman içinde milleti refaha ve
memleketi gelişmişliğe eriştirmek için, milletin genel ve
yüksek yararlarının gerektirdiği işlerde, özellikle iktisadi alanda devleti fiilen ilgilendirmek önemli esaslarımızdandır. İktisat işlerinde devletin ilgisi fiilen yapıcılık olduğu kadar, özel girişimleri teşvik ve yapılanları düzenleme ve denetlemektir. ”

Demek ki Kemalist devletçilikte “özel çalışma ve faaliyet esas”tı Özel girişimler özendirilecekti.

Ama… Bir: toplumun “genel çıkarları” gerektirdiğinde. devlet de girişimci olabilecekti… İki; gene kamu çıkarı gerektirdiğinde, devlet, yapılanları düzenleme ve denetleme işlevini de yerine getirecekti.

Kemalizmde devlet, ne faşizmdeki gibi “kutsal”dır,ne
de komünizmdeki gibi ideolojik bir temel öğedir.. Sadece bir “araç “tır!

Bir ortaçağ toplumunun çağdaş altyapısını hazırlayan 1929-39 arasında dünyada sanayi üretimi sadece yüzde 19 artarken. Türkiye’de yüzde 96″lık bir büyüme sağlayan.. bunu yaparken. Türk işçisinin Batı’dakı gibi
kuşaklar boyu harcanmasına izin vermeyen, “sosyal
hakları” kalkındıkları ve çok kan döküldükten sonra değil. kalkınma ile birlikte sağlayan bir “araç”!..

★★★

KIT’ler niçin ekonomiye yük olmaya başladı?

Gerektiğinden fazla işçi dolduruldu.. Toplumun genel
çıkartan geriye itilirken, devletin sırtından bazı kişileri
zengin etme eğilimi öne çıktı.

Kim yaptı bunları?

1960’den bu yana ülkeyi yöneten ve Kemalizme de
-devletçiliğine de- karşı olan sağcı iktidarlar!

KIT’ler ne zaman zarar etmeye başladı?

Turgut Özal döneminde!

KIT’lerin “özerk”leştırilmesinı ve böylece “arpalık”
olmaktan çıkarılmasını kim savundu?

Kemalist sol!

Kim karşı çıktı ve önledi?

Sağcı iktidar ve güçler!

Türkiye -içten ve dıştan büyük bir propaganda kampanyası ile dayatılan- özelleştirme “isteri”sine “koşulsuz” teslim olursa ne olur?

Ingiltere gibi çok daha dengeli bir toplumda ne olduysa, kal kat fazlası!

Ve İngiltere’de 10 yıllık özelleştirme deneyiminin sonuçlarını, Feral Tınç’ın Hürriyet’teki köşesinden okuyalım: “Özelleştirmenin açtığı işsizlik yarası toplumda suç oranını arttırdı. Devlet düzeni sağlayamaz hale geldi… İktidar partisi, bugün Thatcherızm’in bedelini ödeyemez
duruma geldi.. Major, seçimlere halka iş, eğitim ve sağlık güvenceleri vererek hazırlanmadığı takdirde, hükümeti İşçi Partisi ne teslim etmek zorunda kalacaklarını biliyor.'”

11 yaşındaki bir Hintli çocuğa, okula giderken yanında
bıçak taşıma izni verilmiş… Artık Ingiliz devleti Hintli asmaktan başka suçu olmayan bir çocuğu bile korumaktan aciz!

Türkiye’de kişi başına düşen yıllık gelir, Ingiltere’nin
yaklaşık onda biri. Ve Türkiye, dünyada getir dağılımı
en bozuk on ülke arasında.

Çığlıklar yükseliyor:

– Demokratikleşmeyi boşver,özelleştirmeye bak!

70 yıllık birikim -neye malolursa olsun- mutlaka özelleştirilmeli. Ama Türk Dil ve Tarih kurumlarına el konmuş, Atatürk’ün mirası devletleştirilmiş, kimsenin tasası değil!..

Doğru olan nedir?

Sümerbank mağazası Ankara’da zarar mı ediyor; üstelik o işi yapan başka mağazalar mı var… Kapatılır!

Ama Şırnak’ta Sümerbank mağazasına gerek mi
var… Zarar da etse, açılır!

Sağlıklı bir toplum, akılcı bir düzenleme bunu gerektirir… Kemalizm de!..

Orijinal Görsel

Yorum ekle

Yorum yaz

Bir Cevap Yazın