Yazı Hakkında

Başlık:RP’ye Evet, Ama…
Kaynak:Cumhuriyet Gazetesi (s.4)
Tarih: 23 Mart 1994, Çarşamba

Yazı

HAFTAYA BAKIŞ

AHMET TANER KIŞLALI

RP’ye Evet, Ama…

Demokrasinin iyi işlemesinin temel koşulu nedir?

Halkın ‘doğru’ temsil edilmesi!

Yani herkesin kendi çıkar ve görüşlerine uygun parti ye oyunu vermesi. Ve partilerin de, toplumdaki destekleri ölçüsünde, siyasal kararların alınması ve uygulanmasında etkili olmaları.

Bu açıdan bakarsanız, Türk demokrasisinin DEP’e de RP’ye de gereksinmesi vardır… Ama demokrasiye hiz met ettikleri ölçüde geçerli olan bir gereksinmedir bu…

“Doğru “temsilin ilk koşulu, partilerinkendilerinl “doğru” tanıtmalarıdır. Seçmeni aldatmamalarıdır.

ikinci koşul, bu ‘tanıtma’ konusunda büyük eşitsizliklerin olmamasıdır. Bir “haksız rekabet”in doğmamasıdır.

Üçüncü koşul, seçmenin seçimini hiçbir “baskı”altında da kalmaksızın, özgürce yapabilmesidir.

Ve dördüncüsü.. Alınan oy ile çıkarılan temsilci sayısı arasında önemli bir dengesizlik bulunmamasıdır…

Eğer bir siyasal parti, “gerçek kimliği”ni seçmenden gizliyorsa.. Seçim kampanyası için, “yasal olmayan” yollardan sağlanmış çok büyük parasal kaynaklara sahipse… Seçmene “maddi” yada “manevi” baskı yapıyorsa…

Ve -seçim sisteminin bozukluğundan dolayı- halktaki desteğinin çok ötesinde bir temsil göcüne sahipse..

O partinin varlığının demokrasiyi güçlendirdiğini değil, zayıflattığını, çarpıttığını söylemek zorundayız!

Hele o parti, demokrasiyi sadece bir geçiş döneminin “aracı” sayıyorsa, varlığı toplumsal barışa hizmet etmez! Toplumsal barış için bir ‘‘dinamit”oluşturur!

Şu sözler Sayın Erbakan’a ait:

“- Atatürk laik rejimi empoze ederek, camilerde ibadeti yasakladı. Camilerin bir kısmı atlara yarış sahası haline getirildi. Peçeyi yasakladı. İslam ilmi ile uğraşanları öldürttü…”

Refah, İslami Cihat ordusudur.. Bir Müslüman zekatını götürüp fakire vermez Zekatını beytülmala, cihat ordusu karargahına verecektir. Sen Refah Partisine
hizmet etmezsen, hiçbir ibadetin kabul olunmaz.

“-Şuurla çalışan cennete gidiyor Neden?Çünkü Refah demek, Kuran nizamını hakim kılmak için çalışmak demektir. Sen Refah’tan, başkasından oldun mu, yerin cehennemdir…”

Bu sözlerin ilki, Mısır’da yayımlanan “Al Anbaa ” adlı gazetede 31 Aralık 1933 tarihinde çıktı. İkinci ve üçüncüler ise, Sivas’taki Sıcak Çermik’te yapılmış bir konuşma da yer aldı…

RP’nin Meclis Grup Başkanvekili Şevket Kazan, “laiklerin öldürülmesi” gerektiğini açıktan savunan IBDA-C’ ye başarı ve kutlama mesajı gönderiyor. RP’nin bir mil letvekili, Atatürkçü ve laiklerin “ellerinin kesilmesi” gerektiğini savunuyor.

Ama RP sözcüleri TV’ye çıktıklarında, demokrasiye saygılı, barışçı, Atatürk’e yönelik eleştiri yapmamaya özen gösteren bir görünüm vermeye çalışıyorlar…

Bu seçmeni “aldatmak” tır! Gerçek yüzünü “saklamak “tır!

RP “sınırsız” bir para kaynağına sahip.

Yaklaşık bir milyon kişinin, RP adına kapı kapı dolaşarak propaganda yaptığına dair bilgiler var. Bu kişilerin önemli bir kısmına para ödendiği gibi. Çalınan kapıların bir kısmına da “hediye”ler dağıtılıyor.

500 bin lira karşılığı, Kuran’a el bastırılarak, bazı ailelerin oyları satın alınıyor.

Nereden geliyor bu derenin suyu?

Suudi Arabistan’dan… Libya’dan. . Almanya’dan..
Kurban derilerinden. Zekat paralarından… Büyük bir
olasılıkla, Bosna-Hersek için toplanan yardımlardan…

Yani çoğunluğu yasalara aykırı!

Ve Fransız demokrasisinde, bir eski bakan… Seçimlerde, yasaların koyduğu sınırı aşan ölçüde kaynak kullandığı için, istifa etmek zorunda kalıyor.

★ ★

PKK, seçmeni silahla tehdit ediyor. RP de “din” ile “maneviyat” ile ve “para” ile seçmene baskı yapıyor.

RP’nin dini siyasete alet etmesi, anayasaya da yasalara da aykırı.. Ama yüzde 20’lerde gezen oylarla bazı kentlerde yönetimi ele geçirecek olması da, bizim “az gelişmiş” demokrasimizin bir ayıbı…

Demokrasiyi yıkıp şeriat düzenini getirmeyi amaçlamayan partiler açısından yüzde 20 lik “zafer”lerin sakıncası az . . Ama RP açısından çok..

Refah Partisine “evet “, ama demokrasinin kurum vs kurallarının birer birer yıkılmasına seyirci kalmaya “hayır!”

Orijinal Görsel

Yorum ekle

Yorum yaz

Bir Cevap Yazın