Yazı Hakkında

Başlık:Sayın Sav’ın ‘Sav’ı…
Kaynak:Cumhuriyet Gazetesi (s.3)
Tarih:07 Mayıs 1995, Pazar

Yazı

HAFTAYA BAKIŞ

AHMET TANER KIŞLALI

Sayın Sav’ın ’Sav’ı…

Atila Sav, çok saygı duyduğum bir isim.

Hukukçuluğuna, sanatseverliğine, kültür birikimine, tutarlılığına, her şeyden önce de kişiliğine saygı duyarım.

Bu nedenle de bana yolladığı bir mektubu ve o mektuba yanıtımı, okurlarımla paylaşmak gereğini duyuyorum.

Zaten mektubu yazarken kendisinin amacı de herhalde buydu.

★★★

Sayın Sav şöyle diyor:

Cumhuriyetin 21 nisan cuma günkü sayısında çıkan ve CHP’yi eleştiren yazınızı okudum (…) Yazınıza konu olan ve CHP’de bir süre danışmanlık
yapmış bulunan sayın uzmanın anılan görüşlerinin CHP görüşleriyle ve ilkeleriyle uyuşmadığını belirtmek isterim. Bildiğiniz gibi, danışmanların görüşleri partiyi bağlamaz (…)

Kendilerine ‘ikinci cumhuriyetçiler’ denilen bu kişiler, görüşleri CHP’ninkilerle uyuşmadığı için partiyi kıyasıya eleştirmektedir. Partinin benimsemediği görüşleri parti uzmanı olarak partiyi bağlayacak biçimde açıklamak hakkı yoktur. Nitekim o sayın arkadaşımız da bunu anladığı için partideki
işinden ayrılmıştır.

Beni üzen, sizin gibi görüşlerine değer verdiğim ve paylaştığım bir bilim adamı- yazarın CHP’ye benimsemediği görüşler nedeniyle eleştiri yöneltmesidir, Atatürk’ün kurucusu olduğu parti olarak. Atatürk ilkelerine ve devrimlerine en çok sahip çıkan partinin CHP olduğuna inanıyorum. “

★★★

Sayın Sav’ın savlarını teker teker ele almakta yarar var:

1) Sayın Sav ‘CHP’yi eleştiren’ yazımı okuduğunu söylüyor.

Oysa ‘CHP’nin Düşmana Gereksinmesi Yok!’ başlıklı yazım. CHP’yi eleştirmiyordu. Birleşmeden önceki CHP’nin Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal‘ı eleştiriyordu.

Önder, parti demek değildir ve olmamalıdır!

Sayın Atila Sav da -ne kadar yakın dostu ve kader arkadaşı olursa olsun- CHP ile Sayın Baykal’ı ‘eşdeğer’saymamalıdır! Tek kişiyi korumak için Atatürk’ün partisinin adını kalkan yapmamalıdır!

2) Sayın Sav. CHP’de bir süre danışmanlık yapmış olan bir kişinin görüşlerinin partiyi bağlamayacağını söylüyor.

Danışmanın görüşlerinin partiyi bağlamayacağı ‘bir yere kadar’ doğrudur Ama söz konusu kişinin, yani Sayın Şahin Alpay’ın, sadece ‘danışman’ olduğu doğru değildir!

Sayın Sav. benim yazımda o kişiyi ‘danışman’ olarak nitelendirme ‘hata’mı sonuna kadar kullanıyor. Oysa kendisi de çok iyi biliyor ki: Sayın Alpay’ın görevi danışmanlığın çok daha ötesinde idi. Partinin ‘ideoloji’sini oluşturacak çalışmaları, neredeyse bağımsız -ya da genel başkanıyla kol kola-olarak yürütüyordu.

Solcu ya da geleneksel CHP’li birçok aydının ‘boykot’ ettiği Hilton toplantılarını kim düzenlemişti?

★ ★★

Ben, Sayın Baykal’ın birikimini ve yeteneklerini biliyorum.

Ama ideolojiye önem vermediğini de biliyorum. Kendisi başta olmak kaydıyla numaracı cumhuriyetçi kişilerden ve düşüncülerden  pek rahatsız olmayacağını da biliyorum.

Şahin Alpay’ın Baykal’la birlikteliğinin bir rastlantı olmadığını da biliyorum. Bugün Sayın Boyner‘in sağ kolu olan Sayın Asaf Savaş Akat bir zamanlar Sayın Baykal’ın da yakını -ve önemli görevler vermek istediği bir kişi- değil miydi?

Baykal’ın İstanbul il örgütünün önemli isimlerinden Sayın Seyfettin Gürsel neyi savunuyordu?
CHP’nin ideolojisinin ve ‘altıok’lu bayrağının değişmesini isterken -genel başkanından- niçin tepki görmedi?

Ben Sayın Baykal’ın ‘tarihsel’ bir fırsatı kötü kullandığına ve Atatürk’ün kurduğu partinin adına yazık olduğuna inanıyorum!

Eğer yola ‘numaracı cumhuriyetçi ’lerle Kol kola çıkmasaydı.. ve sırf kendisi için bir örgüt oluşturmasaydı., Atatürk’ün partisini ‘Baykal’ın partisi’
yapmasaydı.. CHP hepimizi üzen durumlara düşmezdi!

★★★

Beni üzen şeylerin Sayın Sav’ı da üzdüğüne eminim.

Deniz Baykal’ın eski dostlarının şimdi Kemalizmi ‘gericilik’olarak nitelendirmelerinden.. cumhuriyetçilik ve laiklik dışındaki ilkelerin yırtılıp atılmasını savunmalarından, elbette ki o da rahatsızdır. Bir
‘danışman’ın, görüşlerini, ‘partiye mal edecek biçimde’ açıklamak hakkı da elbette ki olmamalıdır.

Ama bir genel başkanın yanlışlarını, partiye mal
edecek biçimde savunma hakkı da yoktur!

Orijinal Görsel

Yorum ekle

Yorum yaz

Bir Cevap Yazın