Yazı Hakkında

Başlık:Sol Nasıl Kurtulur?
Kaynak:Cumhuriyet Gazetesi (s.3)
Tarih:07 Ocak 1996, Pazar

Yazı

HAFTAYA BAKIŞ

AHMET TANER KIŞLALI

Sol Nasıl Kurtulur?

CHP niçin küçüldü? DSP niçin yeterince büyüyemedi?

Sol için de Türkiye için de “çıkış yolu”, bu soruların yanıtlarına yakından bağlı… Sol eğer -olması gerektiği kadar- güçlenemezse bundan herkes zarar görecektir.

Sol toparlanamazsa, “sağ” kendisini de bu bataklıktan çekip çıkaramayacaktır, toplumu da!

★ ★ ★

Sol partilerin sağ partilerden temelde bir farkı var.
Solun kendini anlatması, sağın anlatmasından daha zordur.
Sol, düzeni eleştirir ve yerine neyi getireceğini söyler. Eleştiride haklılığı yetmez, yerine neyi koyacağını anlatırken inandırıcı olmak zorundadır.

Sağ, temelde düzenle bütünleşmiştir. Orta sağ bir parti içindeki farklı söylemler kafaları fazla karıştırmaz; çünkü onun ideolojisi zaten düzende yansımaktadır. Oysa sol bir partideki farklı söylemler, sadece tutarlılığı zedelemez; inandırıcılığı yok eder.

Tutarlılık; hedef kitle, ideoloji, söylem ve partinin yapısı arasında çelişki olmamasını gerektirir… İnandırıcılık da tutarlılık artı “güç” demektir.

Temsil ettiğiniz düşünceleri yaşama geçirecek gücünüzün olduğu izlenimini verebildiğiniz ölçüde, inandırıcılığınız artar!

SHP, ideolojisi ile de yapısı ile de tutarsızdı.
Seçmen, partinin neyi temsil ettiğini anlamakta zorlanıyordu.
Böyle bir partinin erimesi kaçınılmazdı.

SHP, varlığını noktalarken hastalıklarını CHP’ye devretti.

CHP, SHP’lileri dışlamadı. Bir “hizip”le bütünleşmeyenleri dışladı… Birleşme, ideolojik ve yapısal “arınmayı” getirmedi. Getirseydi küçülmez, büyürdü… Birleşme, “hizip” dışı öğelerden arınmayı getirdi.

★ ★ ★

“Yeni CHP” Atatürk’ün partisi midir? Baykal’ın partisi midir?

Baykal’ın partisi ise Sayın Baykal’ın ideolojisi nedir?

Benim ve benim gibi düşünenlerin yaptığı eleştirileri, şimdi şöyle yanıtlamaya çalışanlar var:

“Partilerin içinde kanatların olması doğaldır. İsmet İnönü genel başkan iken Feyzioğlu kanadı ile ‘ortanın solu’ kanadı yan yanaydı. Daha sonra Ecevit genel başkan iken de partide Baykalcılar, Topuzcular ve ‘sol kanat’ bulunuyordu.
Şimdi niçin, Kemalistler ile Kemalizm karşıtları yan yana olmasın?”

Yanlışlık, çıkış noktasında.

Ne Feyzioğlu kanadı Kemalizme karşıydı ne de “ortanın solu” kanadı. Sağ kanat, Kemalizmi, Atatürk’ün sağlığında yaptıklarının bekçiliği diye anlıyordu.
Sol kanat ise, Kemalizmin “sürekli devrimcilik” olduğuna
inanmıştı. Altıok’un ışığında, yeni koşullara yeni çözümler getirme ve -Atatürk’ün zamanında var olmayan ilerici bir gücü- işçi sınıfını Kemalizmin tabanına kazandırma çabasındaydı.

Ecevit dönemi CHP’sindeki kanat ya da hiziplerden
hiçbirisi de, ne açıktan ne kapalı olarak, Kemalizme karşı değildi. Farklılık, ya kişilerden ya da -ikinci derecedeki- yorumlardan kaynaklanıyordu.

Ve üstelik de…
Gerek İsmet Paşa’nın gerekse Bülent Ecevit’in güçlü kişilikleri ve temsil ettikleri çizginin netliği, “çizgidışı”lıkların öne çıkmasını, görüntü tutarlılığının bozulmasını engelliyordu.

Oysa SHP-CHP çizgisinde durum öyle mi?

Altıok’un üçünü atmayı savunanlar, nasıl grup başkanvekili ya da bakan olabildiler? Son seçim kampanyasında, nasıl çarşaf çarşaf reklamların baş köşesinde yer alabildiler? Birtakım hızlılar, şimdi nasıl DYP’de, YDH’de, İP’de ya da HADEP’teler?

Altıok’ta birleşmeyenler, acaba hangi temelde birleşiyorlar?

Onları bir araya getiren başka bir temel varsa niçin hâlâ Altıok’lu bayraktan vazgeçmek dürüstlüğünü ve de cesaretini gösteremiyorlar?

★ ★ ★

DSP’nin 1991 seçimlerinde -sadece “Ecevit karizması”ile- yüzde 10 barajını aşması başarı idi…
Bu seçimlerde de -sadece “Soysal’lı taze kan” şırıngası ile- yüzde 15’leri bulması başarıdır.

Ama DSP’nin başa güreşebilmesi için, “partileşme”si gerekir!

DSP 10 yılda hâlâ örgütlenmesini tamamlayamadı ise, “örgüt anlayışı”nda bir yanlışlığı var demektir…
Örgütlenmesini tamamladı da, onun tek bir ilde bile “önseçim” yapmasına izin vermiyorsa “demokrasi anlayışı”nda bir yanlışlık var demektir.

Hiçbir sol hareket, iyi örgütlenmeden ve örgütüne güvenmeden başa güreşemez!

★ ★ ★

CHP’yi ideolojisizlik ve tutarsızlık tüketiyor… Yapı da yanlış, söylem de.

DSP’nin büyümesini ise partileşememek engelliyor…
Söylem doğru, yapı güdük. O yapı, o ideolojiyi taşıyamıyor.

Ne kadar kızarlarsa kızsınlar, bu gerçekleri her fırsatta hatırlatmayı sürdüreceğiz. Çünkü Türkiye’nin esenliğe çıkması, solun yanlışlarından arınmasına ve güçlenmesine bağlı.

Dost acı söyler!

Orijinal Görsel

Yorum ekle

Yorum yaz

Bir Cevap Yazın