Yazı Hakkında

Başlık:Solda Eğriler ve Doğrular
Kaynak:Cumhuriyet Gazetesi (s.3)
Tarih:14 Ocak 1998, Çarşamba

Yazı

HAFTAYA BAKIŞ

AHMET TANER KIŞLALI

Solda Eğriler ve Doğrular

Ecevit’ i TV’de İsmet Solak’la söyleşirken izledim.

Doğru şeyler söyledi. Tutarlı çözümlemeler yaptı.

Daha sonra CHP adını alan SHP’nin dört yıllık hükümet ortaklığını eleştirirken haklıydı… SHP’lilerin
yönetimindeki büyük kent belediyelerinin nasıl RP’ye
kaydığını anımsatırken haklıydı..

Bugünkü CHP ortak olduğu hükümetler döneminde sol adına ne yaptı? Hangi adımları attı, hangi reformları gerçekleştirdi?

Atatürk’ün 12 Eylül’de devletleştirten, el konulan kurumlarının devamı niteliğinde oluşturulan derneklere… “kamu yararına” konumu bile, hangi hükümetler zamanında reddedildi?

Zaman zaman sola, solculara, Kemalistlere hakaret eden.. son olarak Yekta Güngör Özden ile Şevki Yılmaz, aynı kefeye koyan.. bir TV kanalının ardındaki sermaye grubuna en büyük yardımı hangi CHP’li bakan yaptı?

Ecevit bunları söylemedi, ama ben düşündüm. Belediyelerin dinci sağa yitirilmesinin ardındaki nedenler ise zaten herkesçe biliniyor

Buna karşılık DSP’li bakanların bu hükümetteki
altı aylık çalışmalarının ne kadar olumlu olduğu da
açık… Başta Ecevit olmak üzere, ciddi bir çalışma
içindeler. Reform tasarıları hemen hep onlardan çıkıyor. Hazırlıklı, birikimli oldukları belli. Aralarında
uyumsuzluk yok. Çelişki yok. Bireycilik yok.

Bunların hepsi doğru… Ama her şey orada bitmiyor!..

Demokrasi yaşanılarak öğrenilir. Biz de -1961 ‘den
bu yana- hükümet ortaklarını yaşayarak öğreniyoruz. Bugünkü hükümet de -en azından bugüne
kadarki yaşamı ile- olumlu sayılabilecek bir örnek
oluşturuyor.

Ortaklar arasında belirli bir uyum var.

Ve gazeteler, bu uyumun bir “seçim işbirliği”ne
kadar uzanabileceğini yazıyorlar.

Hoşgörü ve uzlaşma demokrasinin temelinde yer
alır. Böyle bir uzlaşmayı da eleştirmek çok yanlış olur.
Ama bazı soruların yanıtlarını aramak da aynı ölçüde demokrasinin gereğidir.

Bazı sağcı partilerle bir seçim işbirliğine bile açık
olan Sayın Ecevit, acaba niçin bir CHP ile hemen
“her türlü yakınlaşma “ya karşı?

Bir yarı da… geçmişte İçişleri’ni de Milli Eğitim’i de
bozmuş.. dinci ve Türk- Islâm sentezci kadroların eline teslim etmiş.. bugünde yerel yönetimlerde RP’nin
yedek lastiği görevini üstlenmiş bir ANAP var.

Öte yanda., bazı numaracı cumhuriyetçileri, bazı “ulusal sol” karşıtlarını, bazı altıok düşmanların içinde barındırmakla beraber.. tabanının ve yönetim kadrolarının büyük çoğunluğu ile Kemalizm yanlısı olan bir CHP var.

Acaba DSR karanlığa dönüşü engelleyecek bir devlet yapısını, bu hükümetle kurabilir mi? Acaba bir
CHP-DSP ortaklığı hükümet olabilse, ülkeyi esenliğe çıkarmak çok daha kolaylaşmaz mı?

***

Elbette ki…

Sekiz yıllık zorunlu temel eğitimi, sağ-sol karması bir hükümette gerçekleştirmek daha kolaydır.

Böyle bir adımı salt sol bir hükümetin atması çok
daha sancılı olabilirdi. Dinci ya da tutucu çevreler
çok daha “tedirgin” olabilirdi.

Elbette ki…

Ekonomiyi çöküntüden kurtaracak, yeniden ayakları üzerinde durabilir hale getirecek bir yolu, sağ sol karmasıdır hükümetle gerçekleştirmek daha kolaydır.

Bu amaçlı adımları salt bir sağ hükümetin atması çok daha zordu. Emekçi kesimler kemer sıkmayı çok daha zor kabul edebilirlerdi.

Ama tüm bunlar bir “geçiş dönemi” için geçerlidir.

Böyle bir geçiş döneminin sonunda, ülkeyi asıl
esenliğe çıkaracak olan iktidar, ancak sol bir iktidar
olabilir… Çünkü ülkeyi bu noktaya getirenler sağ iktidarlardır.

Ve bir sol iktidarı hazırlayacak koşulları şimdiden
düşünmek de öncelikte bugün sol partiler yönetenlerin görevidir.

Orijinal Görsel

Yorum ekle

Yorum yaz

Bir Cevap Yazın