Yazı Hakkında

Başlık:‘Sol’da Köy Göründü!..
Kaynak:Cumhuriyet Gazetesi (s.16)
Tarih:25 Temmuz 1992, Cumartesi

Yazı

HAFTAYA BAKIŞ

AHMET TANER KIŞLALI

‘Sol’da Köy Göründü!..

Bir konferansının sonunda, rahmetli Orhan Veli’ye sormuşlardı:
-Ama siz, on yıl önce, falanca konuda şimdikinden farklı şeyler söylüyordunuz?

Yanıtı kısa oldu:
-Şimdi de aynı şeyleri tekrarlasaydım, on yıldır yaşamadığım sonucu çıkardı!..

Eski Baykal’cıların, Topuz’cuların, ‘Sol Kanat’çıların, Ecevit’in önderliğindeki bir CHP’de yeniden bir araya gelme eğilimi içine girmeleri, iyi bir şey mi, yoksa kötü bir şey mi?

Birbirlerini geçmişte kıyasıya eleştirmiş olanlar, nasıl oluyor da şimdi geçmişe bir çizgi çekmek gereğini duyuyorlar?

Onları bir araya getiren temel etken, ‘ortak çıkar’ mı?

★★★

Biz Sayın Deniz Baykal’ı niçin eleştiriyorduk?

‘Birinci Adam’ olma tutkusunu, her şeyin önüne geçirdiği izlenimini verdiği için. Dar kadrocu olduğu için.

Şimdi bir büyük oluşum içinde, ilk sırayı bir başkasına
bırakmanın daha yararlı olacağı sonucuna varmışsa, bunu eleştirmek mi gerekir, yoksa övmek mi?

Biz Sayın Ali Topuz’u niçin eleştiriyorduk?

Siyasette hizipçiliği, temel ilkelerin önüne geçirdiği izlenimini verdiği için. Ayak oyunlarını, siyasetin vazgeçilmez kurallarından saydığı için.

Şimdi ‘Büyük CHP’yi yaratmak amacıyla, eski hasımlarıyla el ele vermek gereğini duyuyorsa, bunu nasıl yorumlamalı? Olumlu mu, olumsuz mu?

Biz, Sayın Ertuğrul Günay’lı, Sayın Metin Tüzün’lü eski CHP ‘Sol Kanat’ını niçin eleştiriyorduk?

Parti çizgisine gölge düşürebilecek davranışlarda bulundukları izlenimini verdikleri için. Kendi aralarındaki dayanışmayı, gerektiğinde parti yönetiminin önüne geçirebildikleri için.

Şimdi eski hatalarını anlamışlarsa, CHP’yi yeniden Türkiye’nin en büyük partisi yapmak amacıyla kol kola giriyorlarsa, buna kızmalı mı?

Ve biz, Sayın Bülent Ecevit’i niçin eleştiriyorduk?

Katı, uzlaşmaz, hoşgörüsüz olduğu izlenimini verdiği için. Birçok değerli insana birer birer kapısını kapattığı için.

Eğer şimdi, DSP modelinin çıkmazlarını görmüşse; geçmişe bir çizgi çekerek, eski hataların olabildiğince yinelenmeyeceği yeni bir dönem için çaba göstermek gereğini duyuyorsa; bu kötü bir şey mi?

Eskiden eleştirdiği kişilerin tutumları değişse bile, kendisi onlara karşı olan tutumunu değiştirmemeli mi?

Ecevit, Baykal, Topuz, Günay, Tüzün, tutumlarını değiştirmeyip, eski yollarında devam etseydiler, daha mı iyiydi? Eski tutumlarını sürdürseydiler, CHP’ye de Türk soluna da daha mı çok hizmet etmiş olurlardı?

★★★

Sadece hasımlarının değil, koşullar değişince Sayın Erdal İnönü’nün de tutumu değişti.

SODEP ile HP’yi birleştirirken kullandığı mantık başkaydı, şimdi başka. Çünkü o zaman kendi partisinin HP’yi yutacağını ve sonunda kendisinin lider olacağını biliyordu.

Oysa şimdi, gelişmenin tersine olabileceğini görüyor.
Parti olarak CHP’ye katılma kararı alırlarsa hükümet bunalımı çıkmayacağını bildiği halde, tersini söylüyor. DSP’nin hiçbir zaman SHP’ye katılmayacağını bildiği halde, birleşmenin kendi çatısı altında olmasını savunuyor.

Elbette ki, Sayın İnönü’nün bu tutumunun, kendisi, arkadaşları ve partisi açısından geçerli nedenleri vardır.

Ama onun bu tutumu meşrudur da yıllarca kendisi ile yakından çalıştıktan sonra Erdal İnönü ile solun büyümeyeceği sonucuna varan ve bu nedenle ‘yeni bir umut’ için kolları sıvayan eski CHP’li grupların bu tutumları meşru değil midir?

Tutarlılık başka, koşullar değiştiği halde değişmemekte direnmek ya da koşulların değişmediğini fark etmemek gene başkadır.

Değişen koşullara değişmeyen yanıtlar vermek ne erdemdir ne de tutarlılık.

★★★

Olacaklar aşağı yukarı belli.

Eski CHP’liler, önemli görevlerde bulunan bazı istisnalar dışında, SHP’yi terk edecekler. DSP parti olarak katılacak. 12 Eylül sonrasında hiçbir partiye girmemiş ya da sağcı partilere gitmiş olan eski CHP’liler geri dönecekler.

Ve CHP, 9 eylülden sonra, hızla solun ‘büyük’ partisi olacak.

İkiye bölünmüş olan SHP de yoluna devam etmeyi ‘deneyecek’…

‘Sol’da köy artık göründü.

Kılavuz arayışları da galiba sona erdi…

Orijinal Görsel

Yorum ekle

Yorum yaz

Bir Cevap Yazın