Yazı Hakkında

Başlık:Sol’dan Seçmeler (1)
Kaynak:Cumhuriyet Gazetesi (s.3)
Tarih:04 Ağustos 1996, Pazar

Yazı

HAFTAYA BAKIŞ

AHMET TANER KIŞLALI

Sol’dan Seçmeler (1)

Türey Köse’nin “Sol Çıkış Arayışında” dizisini hep birlikte izliyoruz.

Şu sözler Celal Doğan’a ait:

“Salt laiklik eksenli politika yapılmaz. CHP’nin ekonomik görüşleri de yanlış. Nerede kalmış 6 okun devletçiliği, milliyetçiliği. Geçmişimizle hesaplaşmalıyız…”

Salt laiklik eksenli siyaset yapılmaması gerektiği doğru. Ama 6 Ok’un bir “ayet demeti” olduğunu sanıyor. Kemalizmin bir”sürekli devrimcilik” olduğunun ayrımında değil.

Herhalde devletçiliği devlet işletmeciliği ya da “kutsal devlet” ideolojisi diye düşünüyor. Atatürk ulusçuluğunu da ırkçılıkla, Kemalizmin dışladığı Türkçülükle karıştırıyor.

Bölgeler ve sınıflar arası büyük dengesizlikler nasıl giderilecek? Devlet seyirci kalırsa, Güneydoğu’nun toplumsal-ekonomik yapısı nasıl değişecek?

Bu topraklar üzerinde yaşayan tüm insanların ortak çıkarlarını korumak ve bunun önkoşulu olarak “tek yanlı bağımlılığa” karşı çıkmak yanlış mıdır?

CHP 1970’lerde 6 Ok’tan koparak mı büyümüştür; yoksa onun ışığında, yeni koşullara yeni çözümler getirerek mi?

Geçmişin bekçiliğine soyunarak Kemalist olunmaz! Ama Cumhuriyeti yaratan “öz”den koparak da ”ilerici” hiç olunmaz!..

Sayın Doğan CHP’nin belki de en başarılı belediye başkanıdır. Birlikte TBMM’de bulunduğumuz çok eski bir CHP’lidir. Ve de bugünkü CHP’nin genel başkan adaylarındandır.

★★★

Şu sözler Murat Karayalçın’a ait:

“Sosyal demokratların sorunu kişi kadro ya da birleşmede aranmamalı. Sorun sosyal demokrat bir Türkiye projesinin eksikliğidir. CHP ideoloji yorgunu, iktidar yorgunu, kadrolar yorgunu bir parti…”

Kemalizm düşmanlarının bile yer aldığı ideolojik tutarsızlığını ve ideolojiyi günün koşullarına taşıyacak çözümleri üretememe tembelliğinin yarattığı “ideoloji yorgunluğu” dahil… Sayın Karayalçın’ın tüm tanıları doğru.

Türkiye koşullarında Kemalizm ile sosyal demokrasinin birbirinden soyutlanamayacağını, soyutlanmaması gerektiğini savunduğunu da anımsıyorum.

Ama hâlâ etrafında bazı “2. Cumhuriyetçi”ler yok mu? Eski CHP’nin en solundan yola çıkıp, şimdi “yeni mandacılığa” teslim olmuş, çoktan yorulmuş ve “tükenmiş” olanlar yok mu?

Sayın Karayalçın başkenti çağa taşıyan hemen tüm projelerin ve temellerin altında imzası olan bir isim. Eski genel başkan ve de bugünkü CHP’nin genel başkan adaylarından..

★★★

Şu sözler Deniz Baykal’a ait:

“On aylık süre içinde bir tek hata yapmadım. Atatürk’e İnönü’ye inanan herkesi CHP’ye çağırıyorum…”

Bir zamanlar kolundan ayırmadığı, şimdilerde her Allah’ın günü Kemalizme “gericilik” diye saldıran Milliyet in “entelektüel” yazan Atatürk’e ve İnönü’ye mi inanıyordu? Bir zamanlar yanı başından ayırmadığı Prof. Asaf Savaş Akat, Atatürk’e ve İnönü’ye inandığı için mi Boyner’in yanı başına sıçradı?

İsmail Cem’in yerine Kültür Bakanı yaptığı zat. Atatürk’e ve İnönü’ye mancının göstergesi, olsun diye mi Atatürk düşmanlarını baş köşelere oturttu ve Said-i Nursi’nin kitapları okunsun diye gazetelere ilanlar verdi?

“6 Ok”un üçünü atalım, partinin adını ve amblemini değiştirelim” diye her tarafta nutuklar atıp, numaracı cumhuriyetçilerin alkış toplayan “sosyal demokrat”ı. CHP’nin seçim vitrinine acaba Baykal mı çıkardı, yoksa cinler periler mi?

Ve de Ankara’nın göbeğinde bir CHP örgütü binasında, sabahtan akşama PKK TV’sinin izlenmesinin nedeni, acaba Atatürk’e ve İnönü ye bağlılık mı?

“Sayın Baykal acaba ne zaman hata yapmadı?” diye düşünüyorum.

Yukarıdaki işleri yaparken mi, yoksa iki hata arasında geçen zamanlarda mı?

Madem ki Celal Doğan’ı ve Murat Karayalçın’ı size tanıttım. Deniz Baykal’ı da tanıtayım; Sayın Baykal, CHP’nin genel başkanıdır.

★★★

DSP’den seçmeleri gelecek yazıma bırakıyorum. Ve bugünkü son sözü, Mustafa Gazalcı ile Osman Özgüven’e veriyorum.

Parti Meclisi üyesi Sayın Gazalcı şöyle diyor:

“Yeni bir ideoloji arama, bizi yanlışlara götürebilir. CHP geçmiş deneyimi, birikimi ve şokuyla, bugünkü koşullarda da çok iş yapar.”

Genel Merkez’de sert uyarılar alan, CHP’nin İzmirli Başkanı Sayın Özgüven ise çok açık ve özlü.

“Biz kentli kimliğimizi kaybettik, köklerimize dönmek zorundayız… CHP, tabandan tavana yenilenmelidir!..”

Orijinal Görsel

Yorum ekle

Yorum yaz

Bir Cevap Yazın