Yazı Hakkında

Başlık:Tarihi Yeniden mi Yazmalı?
Kaynak:Cumhuriyet Gazetesi (s.3)
Tarih:12 Ocak 1997, Pazar

Yazı

HAFTAYA BAKIŞ

AHMET TANER KIŞLALI

Tarihi Yeniden mi Yazmalı?

Arizona’da bir Kızılderili kenti var. Adı “Havasu”.

Havasu’nun Kızılderili dilindeki anlamı da “hava”
ve “su”… Kızılderililerin tek bir dili yok. Ama en çok
kullanılan “Atabaşkan” dili. Örneğin bir tepeye verdikleri ad da “Çapultepe”.

“Tepe” ve “yurt” sözcükleri, Kızılderililerin dillerinde çok sık geçiyor.

Çok uzun yıllar önce ABD’ye ilk gittiğimde, bir Kızılderili köyünden geçmiştik. Boncuk gerdanlıklar, bakır bilezikler, kilimler satıyorlardı. Üzerlerindeki motiflerin yörük motifleriyle benzerliği çarpıcıydı…

Derken Amerika’da sayıları bir milyonu bulan Meluncanlar çıktı ortaya. Türk kökenli olduklarını öne
sürerek, önceki yıl Türkiye’ye kadar geldiler. George Washington, Elvis Presley gibi ünlüler de o kökendendiler.

Bulgur seviyor ve “bulcur” diyorlardı. Sabah işyerinde siftah yaptıklarında, parayı sakallarına sürüyorlardı. “Ne gam”ın onların dilindeki karşılığı ise “ne gami” idi ve sık sık kullanıyorlardı…

★★★

Birkaç yıl oluyor. İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde
“Çağlar Boyu İstanbul” sergisi açılmıştı.

Orada sergilenen paralardan birisi MÖ 5. yüzyıla aitti. “Helenistik dönem” diye sunulmuştu. Oysa, paranın üzerindeki yazıyı, Ön-Türkçe uzmanı Kazım Mirşan çözdü.

“OY OGUY” yazılıydı. Ve bu, Ön-Türkçe “Düşünme Yeteneği” demekti. Bunu kabul etmeyenlere de bir soruyu yanıtlamak kalıyordu:

– Başka dilden ise hangi dilden? Nasıl okunur? Anlamı nedir?

Olayı çok geniş bir araştırmanın içine yerleştiren kişi ise Haluk Tarcan.. Fransa’da yaşıyor. Sorbon’da öğretim üyesi ve CNRS’de de araştırmacı olarak yıllarca çalışmış. Türklerin Anadolu’ya ilk gelişlerinin MÖ binlerce yıla kadar uzandığını kanıtlayan birçok belge ve bilgi bulmuş. İstanbul ve Boğaziçi isimlerinin kökenlerini de “Ön-Türkçe” ile açıklayabiliyor. Böylece de İstanbul’u Yunanlıların değil Ön-Türklerin kurduğu savı ortaya çıkıyor.

“Astan-Bolig”in Ön-Türkçedeki anlamı “Göksel-Kent”.. Astan-Bolig giderek Astan-Bulen olmuş, o da zamanla İstanbul’a dönüşmüş.

Boğaziçi’nin bazı kaynaklarındaki bir adı da, öküz demek olan ”Oxus”. Sayın Tarcan, bunun kökeninin de Ön-Türkçede “Akarsu” demek olan ÖĞ-ÜZ olduğunu öne sürüyor. Bu adı verenler de Anadolu’da Ön Türk Devleti olan OY-URUM AT’ı kuranlar.

MÖ yaklaşık 2 bin yılında Boğaziçi’ne ulaştıklarında, “nehir gibi akan” sudan etkilenmişler. ÖĞ-ÜZ, yani “Akarsu” adını vermişler. Onu da Batılılar ÖKÜZ diye anlayıp, giderek kendilerine ve Hellen uygarlığına maletmişler…

★★★

Kazım Mirşan ve Haluk Tarcan’ın 376 yazıt üzerinde yaptıkları inceleme sonuçları gerçekten de ilginç. Birçok bilim dalında olduğu gibi, tarihi de Batı’dan yaptığımız çevirilerle öğrenmişiz. Eğer Sayın Tarcan’ın bana yolladığı kanıtlar doğruysa, kendi tarihimizi yeni baştan yazmak zorundayız.

O zaman Yunanlıların Konstantinopl, Pontus ve
Kıbrıs savları da çürüyor. Ermenilerin Doğu Anadolu ile ilgili savları da.. Ve elbette Sevr’i yeniden canlandırmak isteyenlerin tüm dayanakları da…

Kızılderililer ve Meluncanlarla kültür benzerlikleri elbetteki ilginç.. Ama Anadolu’nun binlerce yıllık geçmişi bizim için sadece ilginç değil, aynı zamanda çok önemli.

Sorbon’da yapılan tartışmada, Fransız bilim adamları bile “kendilerine çok ters olduğu halde” bir savı ciddiye alıyorlar: Yazıyı Türklerin bulmuş olabileceği savını… Bir büyük Ön-Uygarlık savını…

Atatürk, bugün Atatürk karşıtlarının cirit oynattığı, Türk Tarih Kurumu’nu niçin kurmuştu? Kendimizin ve Anadolu’nun geçmişini daha iyi öğrenmek için değil mi?

Şovenizmden uzak… Önyargısız!..

Orijinal Görsel

Yorum ekle

Yorum yaz

Bir Cevap Yazın