Yazı Hakkında

Başlık:Tarihle Hesaplaşmak!..
Kaynak:Cumhuriyet Gazetesi (s.3)
Tarih:30 Ekim 1994, Pazar

Yazı

HAFTAYA BAKIŞ

AHMET TANER KIŞLALI

Tarihle Hesaplaşmak!..

Dün 29 Ekim’di… 71 yıl, tarihle hesaplaşmak için yeterli bir süre!

Kemalizmin. 1923’ler Türkiyesi’ni çağa taşıyan temelleri attığına kuşku yok. Ama, acaba dünya ve Türkiye 71 yıllık bir değişim geçirdikten sonra da yeni bir yüzyıla girerken geçerliliğini koruyor mu?

Hiç değilse bazı ilkelerinden vazgeçmek zamanı gelmiş
midir?

★★★

Kemalist “Ulusçuluk”, ulusların eşitliğini ve özgürlüğünü savunur. Ulus kavramına ne “ırk” ne de “din” öğelerini sokmuştur; ulusu, “ortak geçmiş, ortak dil ve ortak kültüre dayalı bir olgu olarak tanımlamıştır Etnik milliyetçiliğin yarattığı vahşetlerin ve acılı bölünmelerin yaşandığı: aynı ırktan ve aynı dilden insanların, din ya da mezhep farklarından dolayı birbirlerini öldürdükleri bir dünyada ve üzerinde 17 dilin konuşulduğu. 28 uygarlığın mirasçısı bir Türkiye’de…

Acaba Kemalist “ulusçuluk” eskimiş midir?

Kemalist “Cumhuriyetçilik”, özgürlükçü, sivil toplumcu,
katılımcı bir “demokrasi” anlayışını içerir.

Baskı rejimlerinin yıkıldığı, en ileri toplumların “katılımcı” demokrasi ile yönetildikleri bir dünyada ve Atatürk’ün 70 yıl önce oluşturduğu “sivil toplum” örgütlenmelerinin devletleştirdiği, demokratik eğitimin
gerilediği, katılımın zorlaştırdığı bir Türkiye’de…

Acaba Kemalist “Cumhuriyetçilik’ eskimiş midir?

Kemalist “Laiklik”, dine saygılı, ama dinin siyasete
karıştırılmasına karşıdır. Aklın ve bilimin ışığında sorunlara çözüm arayan bir toplum, akla ve bilime dayalı bir “milli eğitim”öngörür. Bazı kuşakların demokrasinin bazı kuşakların ise bir din devletinin gereklerine göre yetiştirilmesine karşıdır.

Aklın ve bilimin ışığında ilerleyen toplumların geliştiği. köktendinciliğin tutsağı olanların karanlıkta kaldığı bir dünyada.. ve bir din devleti kurmak, toplumu yeniden ortaçağ karanlığına çekmek isteyenlerin giderek seslerini yükselttikleri; laik eğitim gören kuşakların karşısına “şeriatçı” kuşakların çıkarıldığı, “milli”
eğitimden içişlerine kadar, devletin şeriatçıların işgaline uğramaya başladığı bir Türkiye’de…

Acaba Kemalist “Laiklik” eskimiş midir?

Kemalist “Halkçılık” sınıfsal ayrıcalıkları yadsıyan,
seçkinciliğe karşı çıkan, toplumsal düzende emeğe
öncelik tanıyan bir “toplumculuk’ anlayışını yansıtır.

Demokrasilerin “emek-sermaye” dengesine dayandığı; demokratik toplumcuların “emeği en yüce değer” ilan ettikleri bir dünyada., ve emeğin -anayasa zoru ite- siyaset meydanının dışında bırakılmaya
çalışıldığı bir Türkiye’de..

Acaba Kemalist “Halkçılık” eskimiş midir?

★ ★★

Kemalist “Devletçilik ” ekonomide özel kesime karşı olmayan -hatta destek olan- ama toplum yararının gerektirdiği durumlarda devletin devreye girmesini ve kıt kaynakların akılcı kullanımım devletin gözetmesini öngören bir temel üzerine oturtulmuştur.

Acımasız bir ekonomik rekabetin yürürlükte olduğu, bazı büyük devletlerin bile -ulusal ekonomiyi korumak için- teknoloji üretimine doğrudan destek vermek gereğini duyduğu bir dünyada., ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının ulusal düzeyde “yaşamsal” sorunlar yarattığı dünyada getir dağılımı en bozuk on ülke arasında
yer alan bir Türkiye’de…

Acaba Kemalist “Devtetçilik” varlık nedenini yitirmiş midir?

Kemalist “Devrimcilik”, eskimiş kurumları değiştirip, çağın gereklerine uygun yeni kurumlar oluşturma gereksinmesinden doğmuştur. Koşullar değiştikçe, aklın ve bilmin ışığında sürekli yenilenmeyi en ileri çözümleri bulup uygulamayı öngören bir devrim anlayışına sahiptir.

Koşulların çok hızlı değişip, kurumların hızla eskidikleri
bir dünyada.. ve son kırk yılım Kemalizme karşı olan. Atatürk adını ağızlarından düşürmeden Atatürk’e ihanet eden iktidarların egemenliğinde geçiren; bazı kurumlarına egemen olan zihniyette l930’ların bile gerisine düşen bir Türkiye’de..

Acaba Kemalist “Devrimcilik” eskimiş midir?

★★★

İşte, bu toplumu oluşturan her bireyin kendi vicdanında
yanıtlaması gereken altı soru… Ve işte yedincisi:

Kemalizm eskimiş midir?

Orijinal Görsel

Yorum ekle

Yorum yaz

Bir Cevap Yazın