Yazı Hakkında

Başlık:Uyan Gazi Kemal, Uyan!
Kaynak:Cumhuriyet Gazetesi (s.3,17)
Tarih:18 Ekim 1995, Çarşamba

Yazı

HAFTAYA BAKIŞ

AHMET TANER KIŞLALI

Uyan Gazi Kemal, Uyan!

Sevgili Uğur Mumcu‘nun çok sevdiği bir sözdü bu.
Sık sık yinelerdi:

– Uyan Gazi Kemal, uyan!

Gazi Kemal’in kurduğu kurumlardaki rezillikleri okuyoruz.
O’nun adına yapılanları izliyoruz. Ve Mumcu’nun sesi bir kez daha kulaklarımızda çınlıyor.

★ ★ ★

Cumhuriyet Gazetesi dışındaki basının gözlerini kapattığı bir olay yaşandı.

Üç tanınmış tarihçi, Türk Tarih Kurumu’ndan atıldı…
Atatürk’ün dernek olarak kurduğu ve 12 Eylül’ün -Atatürk’ün miras haklarını çiğneyerek, hukuku çiğneyerek- el koyup, devletleştirdiği TTK’den.

Ord. Prof. Sedat Alp, “gerçek” TTK’nin son başkanıydı.
Prof. Neşet Çağatay ile Prof. Semavi Eyice de aynı kurumun çok uzun yıllardır “asıl üye”lerindendiler… Üçü de Türk tarihini dünyaya tanıtan isimlerdi. Peki, şimdi niçin atıldılar?
Kemalist oldukları için… Atatürk’ün kurumunun, devlet memurlarınca değil, seçilmiş bilim adamlarınca yönetilmesi gerektiğine inandıkları için… Ve Marmaris’teki emekli adam ve arkadaşlarınca kuklalaştırılmış olan TTK’yi, artık Atatürk’e inananlar değil de “Türk-İslam sentezcileri” yönettiği için…
Kemalistlerin TTK’de ne işleri kaldı ki?
Orta Asyacılar’a, Osmanlıcılar’a, hatta şeriatçılar’a yer açmak gerek!

★ ★ ★

Bu köşede daha önce de yazılmıştı.

TTK’nin düştüğü durumu içlerine sindiremeyen eski yöneticiler bir süre önce Tarih Kurumu Derneği’ni kurdular. CHP’nin içinde bulunduğu hükümetin İçişleri Bakanlığı, “aynı amaçla faaliyet gösteren TTK”nin varlığını gerekçe göstererek derneği kapattı.

Kendisini “Atatürkçü” sayan Sayın Nahit Menteşe, bakanlığına hangi kafaların egemen olduğunu anlayamamanın bedelim ödedi.

Ve sıra, kapatılan derneğin kurucularının TTK’den temizlenmesine geldi…

Prof. Alp, şöyle diyor:

– Türkiye’de her şey özelleştirilmek istenirken önemli kurumlar devletleştirildi. Biz bu derneği kurarken TTK’yi Atatürk’ün kurduğu kurum haline getirme amacını güttük. Uzun yıllar bu kurumun bayrağını taşıdım. Ben 1946 yılından beri bu kurumun üyesiyim. Bugün buna son verilmesi önemli değil.

Prof. Neşet Çağatay, daha da açık konuşuyor:

– Atatürk kurumun bağımsız çalışmasını istediği için dernek olarak kurulmasını istemişti. Bugün kurum millıyetçi-mukaddesatçıların elinde. Atatürk’ün kurduğu kurum olmaktan çıkmıştır!

Öyleyse Atatürk’e ve devrime inananların orada işi ne?

★ ★ ★

12 Eylül iki kukla yarattı.
TDK, Atatürk’ün dil anlayışına ihanet ediyor… TTK, Atatürk’ün tarih anlayışına ihanet ediyor…
Her ikisi birden Atatürk’e ve devrimine ihanet ediyorlar.

“Atatürk’ün fikirlerinin mezara, heykellerinin pazara düştüğü dönem”in bir de üniversitelere armağan ettiği kurumlar var: “İnkılap Tarihi Enstitüleri.”

Ve işte, onlardan birisini Ankara’da yönetmekte olan Prof. Azmi Süslü‘den, çok süslü inciler:

– Atatürk bir Osmanlı beyefendisidir; Osmanlı gibi

■ Arkası Sa. 17, Sü. 1’de

■ Baştarafı 3. Sayfada
düşünmüştür… Türkiye Cumhuriyeti’niayn bir yer içe-
risinde alıp mütalaa etmek doğru olmaz.. Atatürk, sal-
tanat ve hilafeti kurtarmak için Meclis kurmuştur…

★ ★★

Atatürk’ün mirasının gelirleriyle bugün Atatürk ve Ke-
malist devrim düşmanları besleniyor.

“Resmi tarih “in yalanlarla dolu olduğu savlarına
onay veren, onlar.

Mustafa Kemal’i Samsun’a götüren geminin transat-
lantik olduğu söylendiğinde, susanlar… Vatanı kurtar-
ması için Mustafa Kemal’i Vahdettin’m görevlendirdi-
ği ve de cebine 40 bin altın koyduğu öne sürüldüğün-
de, doğrulayanlar… Abdülhamid Han’ı göklere çıka-
ranlar…

Onlar… Hep onlar.

Gazi Kemal in “sonsuz uyku “sunda ne yaptığını bil-
mem.. Ama Marmaris’teki adam, acaba “vicdan aza-
bı” çekmeden uyuyabiliyor mu?.. Doğrusu merak edi-
yorum!

Orijinal Görsel

Yorum ekle

Yorum yaz

Bir Cevap Yazın